Brokenships Design

Objavljeno: 02.03.2012.

Hrvatsko dizajnersko društvo i Muzej prekinutih veza objavljuju poziv na sudjelovanje na natječaju 'Brokenships Design'. Rok za predaju radova produljen je do 7. ožujka 2012. do 13 sati.„Brokenships Design“ se pokreće kao tradicionalni godišnji natječaj dizajnerskih projekta koji interpretiraju teme obuhvaćene umjetničkim projektom „Muzej prekinutih veza“ / „Museum of Broken Relationships“.

Fokus natječaja je razvoj originalnih suvenira koji na inovativan, afirmativan, inteligentan, emotivan, duhovit ili ironičan način tematiziraju ljubav, a osobito prekide ljubavnih veza.

Projekt razmatra etnološke, etičke, kulturološke, sociološke i psihološke aspekte prekida ljubavnih odnosa kroz sve njihove faze, od same ljubavi, preko uzroka prekida i neposrednih reakcija na njega, do razdoblja oporavka.

1. Tema natječaja
Polazište su ljubavni odnosi i njihovi prekidi sa svim emotivnim stanjima koja im prethode i slijede, kroz sve stereotipe, a osobito unatoč njima.
Dizajneri se potiču na emotivno, afirmativno, duhovito ili kritičko razmatranje tematike života udvoje, ljubavne patnje, stereotipe o samcima i druge srodne teme koje smatraju inspirativnima. Očekuju se koncepti upotrebnih predmeta u svim tehnikama izvedbe i materijalima.
Muzej prekinutih veza je umjetnički koncept koji okuplja ostavštinu prekinutih, a nezaboravljenih ljubavi, polazeći od pretpostavke da predmeti posjeduju združena polja sjećanja i emocija, svojim postavom želi kreirati prostor zaštićenog sjećanja za očuvanje materijalne i nematerijalne emotivne baštine prekinutih veza. Više o projektu možete saznati na www.brokenships.com.

Muzej prekinutih veza otvoren je za sva, mada su u određenoj mjeri poželjnija rješenja koja:
• se intrigantno, inteligentno, afirmativno i duhovito odnose prema temi
• temi ljubavnog prekida i srodnim temama prilaze na nov i svjež način
• nude drugačiji (pozitivan) pogled u odnosu na stereotipe
• su jednostavna za izvedbu, kako bi u što kraćem roku krenula u realizaciju
• potiču angažman hrvatskih obrtničkih i industrijskih proizvodnih pogona
• su ekološki i socijalno osviještena

Od radova pristiglih na natječaj ocjenjivački sud će odabrati tri rada koja će biti nagrađena, pri čemu zadržava pravo:
• nedodjeljivanja svih nagrada u slučaju nedovoljne kvalitete pristiglih radova
• preraspodjele nagradnog fonda na jednakovrijedne nagrade u slučaju podjednake kvalitete pristiglih radova
• dodatne dodjele pohvala žirija koje ne nose novčane nagrade, u slučaju pristizanja većeg broja kvalitetnih radova

2. Svrha natječaja
Svrha natječaja je proizvesti originalne radove koji će u najširem smislu te riječi, funkcionirati kao suveniri Muzeja prekinutih veza. Nagrađeni radovi će biti proizvedeni u odgovarajućoj seriji ovisno o tržišnim procjenama uspješnosti plasmana. Realizirani mogu biti i drugi radovi pristigli na natječaj sukladno interesima i procjeni Naručitelja i u skladu s objektivnim mogućnostima, pri čemu će odnos dizajnera i naručitelja biti reguliran odvojenim ugovorom.

3. Sadržaj/oprema rada
Rad se sastoji od suvenira na zadanu temu i pripadajuće ambalaže. Logotip Muzeja prekinutih veza potrebno je aplicirati na proizvod ili na pripadajuću ambalažu. Sudionici natječaja dužni su dostaviti :
• fotografiju rada u digitalnom obliku (jpg format / CMYK / 300 dpi)
• kratki tekstualni opis na hrvatskom i engleskom jeziku.
• model (maketu) rada u mjerilu 1:1, ako ga je moguće izraditi

4
. Ocjenjivački sud
Se sastoji od 5 članova koje imenuju Muzej prekinutih veza i HDD:
1. Mladen Orešić / HDD
2. Damir Gamulin / HDD
3. Olinka Vištica / Muzej prekinutih veza
4. Dražen Grubišić / Muzej prekinutih veza
5. Marija Curić / Muzej prekinutih veza

U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda, zamijenit će ga zamjenski čan Damir Bralić (HDD).

5. Rokovi
Sudionici natječaja moraju svoje radove dostaviti u HDD, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, do srijede 7. ožujka 2012. do 13 sati.

6. Sudionici
Natječaj je otvoren i na njemu mogu, uz članove HDD-a, sudjelovati i drugi autori i grupe autora. Svaki autor/tim može prijaviti neograničen broj radova.
Natječaj je anoniman i u radu ocjenjivačkog suda svi radovi sudjeluju isključivo pod šifrom.

7. Nagrade
Ocjenjivački sud dodijelit će tri novčane nagrade:
1. nagrada 8.000 kn
2. nagrada 5.000 kn
3. nagrada 3.000 kn
Osim navedenih nagrada Ocjenjivački sud može dodijeliti i pohvale žirija koje ne nose novčanu nagradu.

8. Postavljanje pitanja
Pitanja vezana uz propozicije mogu se postavljati na adresi natjecaji@dizajn.hr.

9. Objava rezultata natječaja
Ocjenjivački sud završit će s radom do srijede 07.03.2012. i objaviti rezultate natječaja najkasnije 09.03.2012.

Natječaj provodi Muzej prekinutih veza uz podršku Hrvatskog dizajnerskog društva.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook