Bor s nama 2011!

Objavljeno: 25.10.2011.

Hrvatsko dizajnersko društvo i ove godine poziva sve svoje članove i članice na sudjelovanje u Natječaju za dizajn božićnog drvca i prigodnih božićnih proizvoda. Rok za dostavu radova produljen je do ponedjeljka 7. 11. 2011. do 16 sati.„Bor s nama - Christmas Tree Superstore“ je tradicionalna godišnja izložba dizajnerskih radova na temu reinterpretacije božićnog drvca, darova i dekoracija. Projekt razmatra ekološke i kulturološke aspekte kićenja božićnog drvca i pripadajućih rituala i običaja, te prezentira nepretenciozna, inteligentna, komunikativna i kritička alternativna rješenja ili ekstenziju već postojećih. Cilj je ohrabriti i originalnu proizvodnju koja bi imala potencijal daljnjeg razvoja, i izvan okvira natječaja i izložbe “Bor s nama”.

1. Tema natječaja
Polazište izložbe tradicionalni je običaj kićenja drvca i darivanja za vrijeme blagdana, koji, iako podložan konvencijama, nerijetko nosi sa sobom potencijal invencije i kreativnosti. Sa svim svojim vjerskim, ali i sekularnim karakteristikama, koliko god trivijaliziran i komercijaliziran, taj blagdanski ritual ujedno može predstavljati i pravi mali dizajnerski projekt. „Bor s nama“ rasvjetljava upravo ovaj aspekt blagdanskih običaja - kreativnost i potencijale „uradi sam“ pristupa u reinterpretaciji uobičajenih božićnih/novogodišnjih rekvizita poput drvca, nakita, ambalaže, darova i slično. Potičemo vas da kritički razmotrite tematiku blagdanskog darivanja, hedonizma, koncepta božićne kupovine i sl. u svim tehnikama izvedbe i u svim materijalima. Očekujemo inteligentne, duhovite i kreativne koncepte. Jednako su dobrodošla rješenja koja se spram teme odnose kritično, ironično ili afirmativno.

Poželjna su rješenja koja:
- nude alternativu konzumerističkom kiču koji prevladava u trgovačkoj ponudi
- naglašavaju ekološki pristup - koncept recikliranja, trajnosti ili održivosti, ekonomije sredstava i sirovina, nasuprot trošenju i odbacivanju
- su jednostavna i jeftina za izvedbu, odnosno produkciju u malim serijama
- reinterpretiraju tradicionalne elemente, teme i forme na nov i svjež način, preoblikuju ih i dovode u nove i zanimljive odnose
- dizajnirane predmete koriste kako bi komunicirali društveni komentar ili kritiku
- ohrabruju "uradi sam" pristup i interakciju, odnosno motiviraju korisnika da sam "dovrši" ili realizira rad

Od radova pristiglih putem natječaja HDD-ov žiri izabire tri koja će o svom trošku realizirati u manjoj seriji, ovisno o složenosti projekta i budžetu. Natječaj će rezultirati prodajnom izložbom u galerijskom prostoru HDD-a.

2. Svrha natječaja
Svrha natječaja je proizvesti konceptualno i tehnički inovativna rješenja. Natječajni radovi bit će izloženi u HDD galeriji, a nagrađeni radovi proizvedeni i tijekom prosinca ponuđeni javnosti na prodaju, što će se regulirati posebnim ugovorom.

3. Sadržaj/oprema rada
Rad se sastoji od tzv. blagdanskog proizvoda (tzv. bor/nakit/dar ili sl.) te pripadajuće ambalaže. Sudionici natječaja dostavljaju modele (makete) radova u mjerilu 1:1. Materijal izrade nije propisan, iako HDD kao materijal preferira papir zbog partnerstva s tiskarom Cerovski i Igepa-Planom. Odabir materijala nije kriterij prilikom ocjenjivanja radova.

Uz model je autor za potrebe kataloga dužan priložiti fotografiju rada u digitalnom obliku (.jpg format, CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzija približnih A4) te pripadajući tekstualni opis do 100 riječi, na hrvatskom i engleskom jeziku.

4. Ocjenjivački sud
Marko Golub (HDD), Ksenija Jurinec (HDD), Narcisa Vukojević (HDD), Siniša Cerovski (Cerovski Print Boutique) i Mirna Despot (Igepa-Plana)

5. Rokovi
Sudionici natječaja moraju svoje radove dostaviti u HDD, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, do ponedjeljka 7. studenoga 2011. u 16 sati.

6. Tko smije sudjelovati
Na natječaju mogu sudjelovati članovi i članice HDD-a (sve članske kategorije) te grupe autora u kojima je barem jedan član grupe ujedno i član HDD-a. Svaki autor/tim može prijaviti neograničen broj radova.

7. Nagrade
Ocjenjivački sud dodijelit će tri novčane nagrade:
1. nagrada 8.000 kn
2. nagrada 5.000 kn
3. nagrada 3.000 kn
Osim nagrada Ocjenjivački sud može dodijeliti do tri pohvale koje nisu u novčanom obliku.

8. Postavljanje pitanja
Pitanja vezana uz propozicije mogu se postavljati na adresi natjecaji@dizajn.hr. Stručna pitanja vezana uz papir mogu se postavljati na adresi info@igepa-plana.hr, a ona vezana uz proizvodnju na adresi info@cerovski.hr

9. Objava rezultata natječaja
Ocjenjivački sud završit će s radom i objaviti rezultate najkasnije do petka 11. studenoga 2011.

10. Proizvodnja nagrađenih radova
HDD se obavezuje da će proizvesti nagrađene radove do datuma božićne izložbe. Ukoliko zbog složenosti tehničke izvedbe nije u mogućnosti proizvesti nagrađeni rad, HDD se obavezuje proizvesti ga do sljedeće božićne izložbe.

Ovisno o složenosti izvedbe, a u dogovoru s autorom, HDD ostavlja mogućnost izvedbe i pohvaljenih radova. Pohvaljeni autori se pozivaju da i o vlastitom trošku proizvedu i prodaju svoje radove u prostoru HDD-a. HDD zadržava pravo na 15% prihoda od prodaje tih radova.
Autori nagrađenih i pohvaljenih radova, čiju izvedbu preuzima HDD, imaju pravo na 10% od prodajne cijene proizvoda.

11. Prodajna izložba
HDD se obavezuje i preuzima:
Organizaciju izložbe u galeriji HDD
Promociju, prodaju i troškove serijske izvedbe nagrađenih radova
Izdavanje i tiskanje publikacije/kataloga Bor s nama 2011
Prihodom od prodaje radova financirat će se realizacija projekta.

Za sve dodatne informacije autori su pozvani da izravno kontaktiraju HDD. Natječaj je anoniman.
Natječaj organizira i provodi Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) u suradnji s tvrtkama Igepa-Plana i Cerovski Print Boutique.

Natječaj organizira i provodi Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) u suradnji s tvrtkama Igepa-Plana i Cerovski Print Boutique.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook