urbanizam.zg

Objavljeno: 22.03.2011.

U četvrtak, 24. ožujka 2011. u 18h u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/1, u organizaciji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada i Društva arhitekata Zagreba, a u okviru ciklua Urbanizam.zg, održat će se okrugli stol i prezentacija studije Zagreb kao kulturni proizvod,

Autorica studije ZAGREB KAO KULTURNI PROIZVOD je dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić / Institut za međunarodne odnose
Moderator: dr. sc Vladimir Lay

Uglavnom statična uloga kulture kao 'nadogradnje' kvalitete života građana pretvara se u dinamičan razvojni element povezan s ostalim sektorima, kao što su to npr. poduzetništvo, industrije i turizam. Studija se fokusirala na istraživanje kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba i to na dvije razine: s potencijalom ostvarivanja profita odnosno s potencijalom kreiranja prepoznatljivosti grada.

O ciklusu Urbanizam.Zg

Ciklus razgovora o aktualnim temama urbanističkog planiranja, identitetu Grada i ulozi kreativnih industrija u stvaranju gradskog „branda“ u organizaciji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada i Društva arhitekata Zagreba

U procesu pripreme ZagrebPlana, strateškog razvojnog dokumenta za Grad Zagreb, tijekom 2010. godine provedena je opsežna analiza i ocjena aktualnog stanja u svim područjima života i djelovanja. Posebna je pažnja posvećena pitanjima prostornog razvoja Grada, s fokusom na nekoliko tema koje su, radi čestoga isticanja u stručnim krugovima i javnosti, ocijenjene presudnima za kvalitetu života i identitet Grada. Niz priznatih institucija i stručnjaka radio je na izradi tematskih studija o krajobrazu, stanovanju, gradskim projektima, o tematsko-problemskoj cjelini Donjega grada, ali i o prostornim i demografskim razvojnim tendencijama, identitetu i kulturnom proizvodu grada.

Cilj ciklusa nije samo prezentacija izrađenih studija koje precizno utvrđuju aktualno stanje, nego stručni dijalog/anketiranje struke o temama, u cilju dobivanja odgovora na pitanja: Je li se dosadašnja praksa pokazala uspješnom? Koje je zaštitne mehanizme i smjernice potrebno ugraditi u novu generaciju planova? Koji bi model rješenja bio najprihvatljiviji? Očekivani rezultat svakog razgovora su zaključci rasprave i odgovora iz upitnika, kao podloga za buduća promišljanja i planiranja.

Teme razgovora:

11. ožujak 2011. u 18.00 sati
GRADSKI PROJEKTI
Prezentacija studije „Gradski projekti“
prof. dr. sc. Tihomir Jukić, zn. novakinja Mojca Smode Cvitanović

U uvodnom se izlaganju dao odgovor na pitanje što je gradski projekt, kako je danas određen planskom dokumentacijom Grada Zagreba i kako se provodi u praksi, s obzirom na činjenicu udruživanja gradskih i privatnih interesa. Naglašava se i važnost da u odabiru gradskih projekata budu jasno određeni kriteriji za pojedine dijelove grada koji se izdvajaju kao strategijska područja gradnje i obnove uz zadovoljavanje potreba stanovništva. Pregled zagrebačkih „gradskih projekata“ iz prošlih razdoblja i komparacija s pozitivno vrednovanim praksama europskih gradova može poslužiti kao usmjerenje za odabir i provedbu gradskih projekata u Zagrebu.

24. ožujak 2011. u 18.00 sati
KULTURNI PROIZVOD
Prezentacija studije „Zagreb kao kulturni proizvod“
dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

U projektu znanstvenog karaktera ponuđeno je drugačije promišljanje sektora kulture od onoga kakvo je ono većinom dosad imalo. Uglavnom statična uloga kulture kao 'nadogradnje' kvalitete života građana pretvara se u dinamičan razvojni element povezan s ostalim sektorima, kao što su to npr. poduzetništvo, industrije i turizam. Studija se fokusirala na istraživanje kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba i to na dvije razine: s potencijalom ostvarivanja profita odnosno s potencijalom kreiranja prepoznatljivosti grada.

7. travanj 2011. u 18.00 sati
DONJI GRAD
Prezentacija studije „Donji grad – kvalitetno stanovanje u urbanom centru Hrvatske“
Platforma 9.81 / Analog

Studija potencijala i ograničenja blokovske strukture Donjeg grada strukturirana je u dva dijela: SWOT analizu Donjeg grada i evaluaciju sustava blokova i poteza Donjeg grada. Studija se zalaže za program koji može pokrenuti jedino javni sektor: pronalaženje mehanizama za pripremu parcela i/ili zemljišta namijenjenih prihvaćanju takvog programa, kao i mehanizama sufinanciranja pojedinih operacija; te repertoar planerskih i tipoloških rješenja, prilagođenih svakom pojedinom bloku ili ulici - u smislu sustava parcelacije, financijskih mogućnosti, detaljnih programa i potreba građana.

21. travanj 2011. u 18.00 sati
IDENTITET
Prezentacija studije „Topografija identiteta Grada Zagreba“
dr. sc. Feđa Vukić

Studijom je istraženo stanje identiteta u neposrednom fizičkom prostoru, ali i u stanje u repertoaru simboličkih vrijednosti vezanih uz grad Zagreb. Analitikom su obuhvaćene simboličke vrijednosti vezane uz grad Zagreb, na način kako one danas postoje u fizičkom prostoru, kako funkcioniraju u različitim medijima komunikacije te kako su funkcionirale nekada u određenim povijesnim razdobljima, a sve u cilju izlučivanja simboličkih vrijednosti koje najbolje mogu komunicirati urbane posebnosti grada Zagreba.

5. svibanj 2011. u 18.00 sati
STANOVANJE U GRADU I STAMBENA NASELJA
Prezentacija studije „Zagreb-studija stanovanja“
prof. dr. sc. Tihomir Jukić, doc.dr.sc. Ivan Mlinar, zn. novakinja Marina Smokvina

Tema stanovanja sigurno je jedna od najvažnijih u procesu planiranja rasta i transformacije grada. U studiji su predstavljeni modeli i postupci stambene gradnje u Zagrebu od kraja 1. svjetskog rata do danas, vezani uz tri razvojna razdoblja / tri društveno-politička sustava. Kritički osvrt upravo na posljednje razdoblje – od stjecanja neovisnosti do početka gospodarske krize koja se izrazito osjetila u područjima gradnje i prodaje nekretnina – trebao bi potaknuti raspravu o kvalitetnijem osmišljavanju prostora za život i boravak u gradu. Poseban je osvrt dan temi prostornih standarda i elementima dimenzioniranja stambene gradnje u urbanističkim planovima.

19. svibanj 2011. u 18.00 sati
KRAJOBRAZ
Prezentacija „Krajobrazne osnove Grada Zagreba“
mr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, mr. sc. Vesna Koščak Miočić-Stošić, dr. sc. Vladimir Kušan

Izradom Krajobrazne osnove Grada Zagreba, čiju izradu obvezuje domaća i međunarodna zakonska i stručna regulativa, osigurava se stručna podloga za buduću zaštitu, korištenje, upravljanje i unapređivanje krajobraznih vrijednosti grada. Koncipirana je u dvije faze: prva faza izrađena je za potrebe izrade razvojne strategije, kao Strategija zaštite krajobraza, te detaljnija razrada koja se potom izrađuje na razini krajobraznih tipova/područja. Glavna svrha osnove jest prepoznavanje karaktera krajobraza kako bi se razvitak Grada Zagreba temeljio na očuvanju krajobraznih obilježja i posebnosti kao važnih sastavnica prostornog identiteta. Cilj je ukazati na raznolikost i značenje prepoznatih tipova krajobraza, radi osiguravanja mjera za zaštitu njihovih posebnosti u procesu prostornog uređenja i planiranja te upravljanja drugim sektorskim aktivnostima.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook