inclusive design workshop zagreb 2011

Objavljeno: 25.03.2011.

Pozivamo vas na prvu međunarodnu radionicu inkluzivnog dizajna "extra / ordinary design" koja će se održati od 28. ožujka do 1. travnja 2011. u Zagrebu. Rok za prijavu: 11. ožujka 2011.U suradnji s British Council Hrvatska u sklopu projekta New Work New Audiences i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u organizaciji Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog dizajnerskog društva u suradnji s Helen Hamlyn Centrom pri Royal College of Art iz Londona, te  URIHO-m i Udrugom za promicanje inkluzije, koje zapošljavajući osobe s poteškoćama proizvode i distribuiraju vlastite proizvode, pozivamo Vas na prvu međunarodnu radionicu inkluzivnog dizajna.

Pet dana intenzivne kreativne suradnje s iskusnim dizajnerima s Royal College of Art iz Londona u području industrijskog dizajna, tekstilnog dizajna i dizajna vizualnih komunikacija:

• timski rad od koncepta do tržišne strategije i proizvodnje u stvarnim uvjetima;
• realizacija i izložba prototipova, a kasnije proizvodnja i plasman proizvoda na tržište;
• partneri i metode inkluzivnog dizajna koji otkrivaju drugačije načine interakcije s okolinom, te novi pristup dizajnu i projektima;
• jedinstveno profesionalno iskustvo.

Mjesto: Zagreb; URIHO i Udruga za promicanje inkluzije.
Vrijeme: 28. 3. - 1. 4. 2011.; 9-19 h.
Voditelji: Julia Cassim (Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art), Sanja Bencetić (Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna) i Mirna Reinprecht (Hrvatsko dizajnersko društvo).
Kreativni voditelji timova: Andrew Walker, Ian McIntyre, Freddie Yauner i Gero Grundmann.
Službeni jezik radionice: engleski.

Prijava sudjelovanja:
Tko: Profesionalni dizajneri - industrijski dizajn, dizajn vizualnih komunikacija, tekstilni i modni dizajn.
Kako: Ispunjenu prijavnicu i kratku prezentaciju 5 svojih najboljih dosadašnjih radova u pdf-formatu poslati na extraordinary@dizajn.hr .
Rok za prijavu: 11. 3. 2011.

Objava liste sudionika: nakon selekcije od strane voditelja, lista sudionika bit će objavljena 18. 3. 2011. na web-stranici HDD-a

Napomena: Sudionici će imati osiguran ručak. Sudionici radionice koji dolaze izvan Zagreba troškove prijevoza, smještaja i obroka osim ručka snose sami.

Pitanja: sanja.bencetic@dizajn.hr


O radionici
Četiri interdisciplinarna tima dizajnera, osoba s poteškoćama i studenata marketinga, vođeni od strane iskusnih britanskih dizajnera i eminentnih domaćih kolega, surađivat će na osmišljavanju novih proizvoda, ambalaže, prezentacije i distribucije proizvoda, izradi prototipova, osmišljavanju vizualnog identiteta, te postavljanju izložbe prototipova, u područjima tekstilnog/modnog dizajna, proizvoda od keramike i metala za URIHO, te tekstilnih proizvoda i vizualnog identiteta za Udrugu za promicanje inkluzije. Petodnevna radionica će završiti predstavljanjem izrađenih prototipova i ostalih rješenja na izložbi u Hrvatskom dizajnerskom društvu. Nakon završetka radionice udruge-partneri će, uz konzultacije s dizajnerima, pokrenuti proizvodnju i plasman izabranih proizvoda, koji će biti predstavljeni javnosti i kroz naknadnu u listopadu 2011. godine.

Ciljevi radionice
Radionica će kroz stvarni projekt dizajna demonstrirati kombinirane metode uključivanja korisnika i inkluzivnog dizajna.
Dizajneri će steći nova znanja, iskustvo i spoznaje o inkluzivnom dizajnu i socijalnoj inkluziji, te o prednostima i načinima sudjelovanja stvarnih korisnika u projektima dizajna, osobito onih s poteškoćama u interakciji sa svakodnevnom okolinom. S obzirom na realno lokalno stanje dizajna i gospodarstva, ova radionica dizajnerima nudi iskustvo i upoznavanje tehnologija (metal, keramika, tekstil) i mogućnost afirmacije kroz realizaciju proizvoda, a široj zajednici demonstraciju značaja dizajna kao alata konkurentnosti.
Udruge-partneri i zaposlenici steći će uvid u mogućnosti i načine komunikacije i suradnje s dizajnerima, te prednosti uključivanja dizajna u poslovni proces. Osnovni cilj radionice je osnažiti tržišnu konkurentnost partnerskih zaštićenih radionica, te osnažiti komunikaciju i potaknuti značajnije sudjelovanje zaposlenika s poteškoćama u procesu razvoja novih proizvoda. Primjer modela na kojemu se temelji ova radionica je projekt All Inclusive Sarajevo, realiziran 2009. godine u Sarajevu pod vodstvom Julie Cassim i Nataše Perković.

Voditelji
Kreativna voditeljica radionice je Julia Cassim, viši istraživač na Helen Hamlyn Centru pri Royal College of Art, London, predavač i dizajner s 11-godišnjim iskustvom vođenja radionica i projekata inkluzivnog dizajna širom svijeta. Voditelji kreativnih timova su iskusni britanski profesionalni dizajneri Andrew Walker, Freddie Yauner, Ian McIntyre i Gero Grundmann. Inicijator radionice je Sanja Bencetić, samostalna dizajnerica i nositeljica kolegija Inkluzivni dizajn na Studiju dizajna Arhitektonskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suvoditeljicaradionice je Mirna Reinprecht, samostalna dizajnerica i članica Upravnog odbora HDD-a. Uz britanske dizajnere, suvoditelji timova su Nataša Mihaljčišin (I-gle), Filip Gordon Frank, Maja Mesić i Nataša Perković. Tim studenata marketinga vodit će Dragana Lucija Ratković (Muze) i prof. Goroslav Keller.

Obaveze sudionika
Sudionici su obvezni sudjelovati u radu neprekidno tijekom cjelokupnog trajanja radionice (ponedjeljak 28.3. - petak 1.4., 10-19 sati), te potpisati odricanje od prava korištenja u korist partnerskih udruga (vidi Autorska prava) i pristanak na publiciranje fotografija nastalih tijekom radionice i rezultata radionice od strane organizatora u tiskanim medijima i na internetu, a u potrebe prezentacije radionice i rezultata.

Intelektualno vlasništvo
Pravo na korištenje svih rezultata radionice (proizvodi, ambalaža, prateći proizvodi za promociju, vizualni identitet, ...) pripada isključivo udrugama-partnerima URIHO i UPI. Dizajneri kao sudionici zadržavaju pravo navođenja autorstva i publiciranja, ali ne samostalno već isključivo kao članovi tima.

link: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Extra-ordinary-design/192134994150595?sk=wall


Funded by The British Council Croatia - New Work New Audiences project and the National Foundation for Civil Society Development, organised by the School of Design - University of Zagreb in collaboration with the Croatian Designers Association, the Helen Hamlyn Centre for Design at the Royal College of Art , URIHO and the Association for Promoting Inclusion.

Five days of intensive creative work led by experienced designers from the Royal College of Art in London.
• Teamwork from concepts to branding and prototyping in a real environment.
• Realisation and exhibition of prototypes followed by production and market distribution.
• Partners and inclusive design methods, which will reveal different ways of interacting and new design approaches and practice.
• Unique professional practice opportunity.

Place: Zagreb; URIHO and Association for Promoting Inclusion
Time: March 28 – April 1, 2011 - 9.00 to 19.00
Leaders: Julia Cassim (Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art), Sanja Bencetić, (University of Zagreb) Mirna Reinprecht (Croatian Designers Association)
Creative team leaders: Andrew Walker, Freddie Yauner, Ian McIntyre and Gero Grundmann
Official language: English


Application:
Who: Professional designers – industrial, product and interaction design, visual communications, textiles and fashion design, ceramics.
How: Complete attached application form and send with a photograph of yourself and a pdf of your best 5 projects by e-mail to extraordinary@dizajn.hr
Deadline: 11th March 2011

Final list of participants: Participants will be selected according to their previous experience and motivation by the workshop leaders. The final list of participants will be published on the CDA website on 18th March 2011.

Questions: sanja.bencetic@dizajn.hr


About the workshop

The first inclusive design workshop in Zagreb will be held from March 28 to April 1, 2011. The organisers of the event are the Croatian Designers’ Society, School of Design at the Faculty of Architecture, University of Zagreb, Helen Hamlyn Centre for Design at the Royal College of Art in London and the British Council Croatia - New Work New Audiences project. The workshop partners are URIHO and the Association for Promoting Inclusion, two organisations that employ people with disabilities in the production and distribution of their own products.

This participatory design workshop will involve professional designers in industrial, product and interaction design, visual communications, textiles, fashion and ceramics. 24 designers in 4 different teams will work with and be led by experienced British designers and their Croatian counterparts. They will collaborate with the industrial partners’ employees on the design of a new portfolio of products, with packaging, presentation, distribution and visual identity proposals, and on prototype realisation and exhibition as the ending of workshops’ first phase. After the workshop and advised by designers, the partners will produce new market-ready products to be exhibited in a final exhibition in October 2011.

Workshop goals
The workshop will combine participatory and inclusive design methodologies in a live design project.
Designers will gain new knowledge and experience on inclusive design and social inclusion, together with the advantages and methods of involving real users in design projects - especially those who are currently marginalised or actively excluded by the world we have designed. This workshop will also offer the participating designers access to technical experience (textile, metal and ceramics) and product realization and will also be a demonstration to the wider non-design public of the importance of design as a tool in business strategy.
For the collaborating partners and their employees, the workshop will be an opportunity to understand how to work more effectively with designers and use design as a transformational business strategy. Through the new products, visual identity and marketing strategy resulting from the workshop, we aim to significantly improve their real market position. By harnessing contemporary design thinking, we aim to transform the existing business model of sheltered workshops employing disabled people into one that is design-led, participatory and egalitarian as has been the case in the All Inclusive Sarajevo project in May 2009 on which this model is based.

Leaders
The creative director of the workshop is Julia Cassim, Senior Research Fellow at the Helen Hamlyn Centre at Royal College of Art in London, with 11 years of experience in leading similar workshops worldwide. The creative team leaders are experienced British designers Andrew Walker, Freddie Yauner, Ian McIntyre and Gero Grundmann. The workshop has been initiated by Sanja Bencetić, freelance designer and Reader of the Inclusive Design course at the School of Design, Zagreb University. Co-leader of the workshop is Mirna Reinprecht, freelance designer and a member of CDS’ executive board. Along with British colleagues, the co-leaders of the creative teams will be Nataša Mihaljčišin (I-gle), Filip Gordon Frank, Maja Mesić and Nataša Perković. The marketing students’ team will be led by Dragana Lucija Ratković (Muze) and Professor Goroslav Keller.

Participants' obligations

Participants must participate throughout the whole workshop (Monday 28th March to Friday 1st April, 10 a.m. to 7 p.m.), and sign a disclaimer of their intellectual property rights to the project (see Intellectual property) together with an agreement to allow photographs of their participation in the workshop and the workshop results to be used by the workshop organisers in publications, on websites and in publicity or media coverage relating to the workshop and its results.

Intellectual Property

Intellectual property (rights to produce and sell) upon all workshop results (products, packaging, promotion accessories, visual identity ...) belongs exclusively to the partner associations URIHO and UPI. Designers as participants remain the rights to publicise their works from this workshop, not as an individual but as a member of a team.

link: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Extra-ordinary-design/192134994150595?sk=wall

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook