Izvještaj Ocjenjivačkog suda Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Hrvatske Lutrije

Objavljeno: 13.10.2010.

U srijedu, 13. listopada 2010. Ocjenjivački sud Natječaja HL objavio je obrazloženje odluka s prvog zasjedanja održanog 17. rujna 2010.Unatoč velikom početnom interesu dizajnerske struke kojeg je izazvao javni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Hrvatske Lutrije (158 najavljenih sudionika), u propisanom roku stiglo je tek 47 prijedloga, poslanih od strane 35 autora i kreativnih timova. S obzirom na to, mogli bismo tvrditi da je odaziv na ovaj natječaj bio ispod očekivanog. Razlozi tomu vjerojatno su brojni. Jedan od najvažnijih jest činjenica da se radilo o veoma zahtjevnom projektnom zadatku izuzetne složenosti teme i sadržaja.

Ocjenjivački je sud pri prvom pregledu pristiglih rješenja uočio prisutnost velikog broja neprofesionalnih i nedovoljno profesionalnih radova te značajno manjeg broja profesionalno korektno artikuliranih i prezentiranih rješenja.

Primijećeno je da je većina autora dvojila oko toga treba li se novi vizualni identitet i u kolikoj mjeri oslanjati na postojeći. Tako je velik broj prijedloga svoj idejni koncept temeljilo na različitim vizualnim interpretacijama uobičajenih simbola igara na sreću, poput bubamare ili četverolisne djeteline. Tek se nekolicina autora odvažila u pokušaju iznalaženja nekih novih oblika simboličkog izražavanja te zahtjevne teme. Jednako tako, većina prijedloga ima problema s oblikovanjem složenog sustava prepoznatljivosti Hrvatske Lutrije, kako u pojedinačnim dijelovima tako i u cjelini. To se jednako odnosi i na jasnoću sustava i njegovu primjenjivost.

Prilikom donošenja odluke, Ocjenjivački je sud bio svjestan odgovornosti odluke o kojoj ovisi velika investicija u rebranding koji mora donijeti značajne tržišne rezultate. Nakon opsežne diskusije, tri kruga selekcije i naknadnih međusobnih konzultacija Ocjenjivački je sud zaključio da niti jedan rad u potpunosti ne udovoljava svim kriterijima izraženim u raspisu natječaja, te da nema osnove za dodjeljivanje bilo koje od predviđenih nagrada.
Svjestan nepopularnosti ove odluke, Ocjenjivački sud zahvaljuje svim sudionicima natječaja na iskazanom interesu i naporima, u nadi da je ovo tek prvi korak u pokušaju oblikovanja novog suvremenog vizualnog identiteta Hrvatske Lutrije.

U tom smislu, Ocjenjivački sud i raspisivač organizirat će javno predstavljanje svih pristiglih prijedloga, kojom bi se prigodom u konstruktivnom dijalogu sa svim sudionicima natječaja došlo do pretpostavki za nastavak aktivnosti u cilju konačnog uspješnog oblikovanja vizualnog identiteta Hrvatske Lutrije.

Slijede obrazloženja pristiglih radova, razvrstanih u grupe prema pokazanoj razini kvalitete rješenja:

Grupa 1: Radovi svrstani u ovu grupu ne zadovoljavaju osnovne profesionalne standarde niti odgovaraju na projektni zadatak natječaja. (Radovi pod šiframa: 001, 002, 004, 006, 007, 008, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 019, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 035, 038, 041, 043, 044, 045 i 047)

Grupa 2: Radovi svrstani u ovu grupu ne zadovoljavaju očekivane profesionalne standarde i samo djelomično odgovaraju na projektni zadatak natječaja. (Radovi pod šiframa 003, 020, 021, 025, 026, 034, 037 i 046)

Grupa 3: Radovi svrstani u ovu grupu profesionalno su strukturirani i prezentirani te posjeduju neke od odlika navedenih u kriterijima Ocjenjivačkog suda, no ne ističu se kvalitetom i/ili originalnošću koju Ocjenjivački sud očekuje od radova u užem izboru za nagrade. (Radovi pod šiframa 005, 012, 013, 018, 022, 031, 036, 039, 040 i 042)

Grupa 4: Ova grupa odnosila bi se na radove u konkurenciji za nagrade koji bi u potpunosti odgovorili na projektni zadatak natječaja te se istakli kvalitetom i originalnošću.
Kako po završenom pregledu svih radova u ovu kategoriju nije bio svrstan niti jedan rad, članovi Ocjenjivačkog suda odlučili su, nakon kratke rasprave, ponovo razmotriti radove u prethodnoj grupi (3) i napraviti izbor najboljih, promovirajući ih u 4. grupu. Tako su radove pod šiframa 018, 022, 036 i 042 ponovo analizirali kao kandidate za uži izbor radova za nagrade.

Slijede obrazloženja za radove za koje je Ocjenjivački sud smatrao da jednim dijelom zadovoljavaju zadane kriterije:

Šifra rada: 018 / Naziv koncepta: Beskonačno / Autor: Borislav Malešević
Ovaj je rad izdvojen zbog svoje dinamičnosti i moguće promjenjivosti osnovnog znaka, a da pritom ne izgubi svoje osnovne karakteristike. Po vizualnom jeziku sličan je radu pod brojem 042 ali i rasterećen bukvalne asocijativnosti u odnosu na temu.
Od svih izdvojenih radova najviše se ističe razradom sustava vizualnog identiteta podbrandova, no uz primjetne oscilacije i nedosljednosti u izboru oblika za simboličko označavanje pojedinih sadržaja.

Šifra rada: 022 / Naziv koncepta: Igra / Kreativni tim: Parabureau (Marko Baus, Petar Popović, Igor Stanišljević)
Ovaj je rad OS izdvojio prije svega zbog dojmljivog prikaza sustava aplikacija predloženog vizualnog identiteta. Nažalost osnovni znak je slabiji dio ovog prijedloga, a poseban problem predstavlja stilska neujednačenost njegovih elemenata.

Šifra rada: 036 / Naziv koncepta: Kvadrat / Kreativni tim: Kvadrat&krug (Boris Ljubičić, Igor Ljubičić)
Ovaj je rad OS izdvojio kao primjer kreativnijeg iskoraka u pristupu oblikovanju znaka Hrvatske Lutrije, izbjegavajući uobičajene simbole poput bubamare ili četverolisne djeteline. Nažalost u razradi sustava identiteta autor nije ni izborom tipografije ni ostalim elementima uspio zadržati razinu kreativnosti izraženu u oblikovanju temeljnog znaka.

Šifra rada: 042 / Naziv koncepta: Pokreni igru! / Kreativni tim: Imelda Ramović & Ivana Štrukelj
OS je ovaj rad izdvojio prije svega zbog njegove svježine i zanimljive asocijativnosti. Koloristička i kompozicijska dinamičnost osnovne su vrijednosti prijedloga osnovnog znaka. Oblikovanje sustava vizualnog identiteta pokazuje nažalost previše slabosti izražene u nedosljednom oblikovanju vizualnih identiteta podbrandova Hrvatske Lutrije.

Najskorije moguće, a ovisno o usklađivanju termina sa svim članovima Ocjenjivačkog suda, bit će objavljen i datum izlaganja natječajnih radova i razgovora na koje ste svi pozvani, a koji će se u HDD-u održati na temu natječaja.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook