Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Instituta Ruđer Bošković

Objavljeno: 09.02.2010.

Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Natječaju za dizajn vizualnog identiteta Instituta Ruđer Bošković.  Rok za prijavu: 15. veljače 2010.

Institut Ruđer Bošković poziva autore i kreativne timove da se prijave za sudjelovanje na natječaju za dizajn vizualnog identiteta Instituta Ruđer Bošković.

I. Predmet natječaja


Predmet natječaja je izrada dizajna novog vizualnog identiteta Instituta Ruđer Bošković u povodu 60.-te obljetnice utemeljenja. Usvajanjem novog i suvremenog vizualnog identiteta, Institut Ruđer Bošković, najveći nacionalni interdisciplinarni istraživački institut na području prirodnih znanosti, želi pokrenuti proces popularizacije svoga rada.


II. Tijek natječaja

Prijavu kojom iskazuju interes za sudjelovanje u natječaju autori trebaju poslati elektroničkom poštom na adresu anamarija.horvatin@irb.hr, s naslovom “IRB – vizualni identitet” do 15. veljače 2010. godine.

Prijava treba sadržavati:
1. ime, adresu i telefonski broj autora, odnosno predstavnika kreativnog tima koji želi sudjelovati na natječaju,
2. reference i opis radnog tima
3. portfolio s najviše pet relevantnih radova u jednom pdf dokumentu, ne većem od 3 MB.

Ocjenjivački sud će između pravovremeno pristiglih prijava zainteresiranih autora/kreativnih timova (dalje u tekstu: autora) do 18. veljače 2010. godine odabrati 3 autora.

Odabrani autori će biti pozvani da najkasnije do 15. ožujka 2010. godine dostave idejna rješenja vizualnog identiteta Instituta Ruđer Bošković.

Adresa za slanje radova je Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, 10000 Zagreb s naznakom: “Za natječaj za vizualni identitet IRB-a”.

Autori mogu predložiti najviše tri idejna rješenja novog vizualnog identiteta Instituta Ruđer Bošković.

Nakon pregleda pristiglih idejnih rješenja, Ocjenjivački sud će pozvati odabrane autore da svoja idejna rješenja osobno prezentiraju pred Ocjenjivačkim sudom i obrazlože razvijene koncepte.

Ocjenjivački sud će odluku o odabiru najboljih idejnih rješenja donijeti do 22. ožujka 2010. godine.

Prvonagrađenom idejnom rješenju dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna neto, drugonagrađenom iznos od 7.000,00 kuna neto i trećenagrađenom iznos od 5.000,00 kuna neto.

Institut Ruđer Bošković će s autorom prvonagrađenog rada sklopiti ugovor o izradi Priručnika grafičkih standarda. Novčana naknada za izradu Priručnika grafičkih standarda ne može prijeći iznos od 42.500,00 kuna neto. Sva porezna davanja snosi Institut Ruđer Bošković.

Priručnik grafičkih standarda treba biti izveden u skladu s pravilima struke i obuhvaća osnovne, kao i specifične grafičke standarde proizašle iz karaktera usvojenog rješenja.
Sva porezna davanja snosi Institut Ruđer Bošković.

Autori će o rezultatu natječaja biti obaviješteni elektoničkom poštom najkasnije do 24. ožujka 2010. godine.


III. Projektni zadatak

Idejno rješenje vizualnog identiteta treba sadržavati:

1. Znak i/ili logotip
- prijedlog osnovnih grafičkih standarda znaka i/ili logotipa i njihovi međusobni odnosi u varijanti skraćenog i punog naziva Instituta. Rješenja trebaju predvidjeti varijantu ispisivanja skraćenog i punog naziva Instituta na engleskom jeziku
- primjer odnosa znaka i/ili logotipa sa nazivima pojedinih tijela Instituta (zavodi/centri/odjeli)

2. Karakteristične boje i tipografije

3. Primjeri primjene
- naslovnica internetskog sjedišta
- natpisna ploča
- naslovnica i tipska stranica powerpoint prezentacije
- elektronski memorandum
- ostala sredstva komunikacije

Prezentacije natječajnih radova treba pripremiti u digitalnom zapisu (pdf format) na CD-ROM-u s priloženim ispisima A3 formata, kaširanima na tvrdu podlogu.

Novi vizualni identitet Instituta Ruđer Bošković treba biti stručno projektiran, kumunikativan sustav jednostavno primjenjiv u raznorodnim aplikacijama te utemeljen na jasnim načelima artikuliranim u logična pravila za primjenu. Prilikom projektiranja idejnog rješenja treba imati na umu primjenjivost vizualnog identiteta u znanstvenom, stručnom i javnom kontekstu i okruženju, primjenjivost u tradicionalnim i novim medijima te primjenjivost u označavanju prostora. Identitet treba biti prihvatljiv i razumljiv heterogenoj ciljnoj skupini koju čine znanstvena odnosno akademska zajednica te šira javnost prema kojoj Institut zauzima aktivnu ulogu u popularizaciji znanosti.
Ocjenjivački sud će prilikom vrednovanja natječajnih radova dati prednost autentičnim, kreativno osmišljenim, jasno strukturiranim, te profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima izrađenim na temelju razumijevanja natječajnog zadatka i samostalnog istraživanja i promišljanja teme natječaja.

Prezentacija prijedloga idejnih rješenja treba sadržavati sve relevantne elemente sustava vizualnog identiteta predstavljene u karakterističnim odnosima te primjere idejnih rješenja za pojedine primjene vizualnog identiteta.
Uz vizualnu prezentaciju koja treba pružiti temelj za razumijevanje predloženog identiteta, obavezno je kratko tekstualno obrazloženje koncepta.
Prezentaciju treba pripremiti na hrvatskom jeziku.
Prezentacija ne treba sadržavati razradu pojedinih primjena.
Priručnik osnovnih grafičkih standarda vizualnog identiteta nije predmet natječajnog rada.


O Institutu
Institut Ruđer Bošković je javni znanstveni institut koji po veličini, znanstvenoj produktivnosti, međunarodnoj prepoznatljivosti istraživanja te kvaliteti znanstvenika i istraživačke opreme, predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u području prirodnih i biomedicinskih znanosti u Republici Hrvatskoj.
Institut je osnovan u svibnju 1950. godine. Ove godine Institut Ruđer Bošković slavi 60.-tu obljetnicu utemeljenja. Na Institutu trenutno radi više od 500 znanstvenika u područjima eksperimentalne i teorijske fizike i kemije, molekularne biologije i medicine, ekologije, istraživanja mora i računarstva. Institut Ruđer Bošković uključen je u brojne međunarodno znanstvene projekte, a znanstvenici s Instituta sudjeluju u nizu projekata s gospodarstvom te intenzivno surađuju s mnogim znanstvenim institucijama u Europi i svijetu.
Temeljna misija Instituta Ruđer Bošković jest stjecanje novih znanja kojima se pridonosi razvoju Republike Hrvatske kao društva temeljenog na znanju. Institut svoju misiju ostvaruje svjetski relevantnim temeljnim znanstvenim istraživanjima, usmjerenim istraživanjima od strateške nacionalne važnosti, sudjelovanjem u visokoškolskoj nastavi i obrazovanju te prijenosom znanja u druga područja javnog i gospodarskog života.
Primarna misija Instituta Ruđer Bošković je obavljanje vrhunskih istraživanja u temeljnim prirodnim znanostima: fizici, kemiji i biologiji, kao i u ostalim područjima djelatnosti Instituta: interdisciplinarnim istraživanjima, istraživanju mora i okoliša, molekularnoj medicini i računarstvu.


IV. Sastav Ocjenjivačkog suda

1. dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica Instituta Ruđer Bošković
2. dr. sc. Branko Guberina, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković
3. dr.sc. Mirjana Maksić, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković
4. dr. sc. Ivanka Jerić, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković
5. Ivan Doroghy, redoviti profesor, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna
6. Branka Hlevnjak, povjesničarka umjetnosti
7. Stipe Brčić, redoviti profesor, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna

Napomena: Na Natječaj ne mogu biti pozvani, niti u njemu mogu sudjelovati kao članovi kreativnih timova: članovi Ocjenjivačkog suda, članovi tehničke komisije i sastavljači natječajnog zadatka, kao niti njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne grupe. Svi natječajni autori bit će obaviješteni o identitetu ostalih sudionika Natječaja.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook