Kako se učlaniti

Objavljeno: 22.03.2015.Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) strukovno je udruženje čijim članovima mogu postati svi kandidati koji zadovoljavaju propisane kriterije u 6 kategorija (profesionalci, pripravnici, emeriti, počasni članovi, prijatelji te studenti).

Članovima mogu postati svi državljani RH koji prihvaćaju Statut HDD-a, a koji su svojim dosadašnjim radom dokazali pripadnost praksi, teoriji i promicanju struke dizajna, odnosno svi oni koji su na bilo koji način zainteresirani za napredak dizajna u Hrvatskoj.

Članovima iznimno mogu postati i autori koji nisu državljani RH, ali su profesionalno vezani uz RH i svojim radom doprinose razvoju dizajna u Hrvatskoj.

HDD najmanje jednom godišnje raspisuje natječaj za prijem novih članova. Kandidati koji žele postati članovima, trebaju u navedenom roku dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, pripremljenu prema uputama za svaku pojedinu kategoriju. Komisija za prijem, sastavljena od najmanje 7 članova, pažljivo pregledava sve pristigle prijave i procjenjuje udovoljavanje kriterija opisanih u Pravilniku.

Komisija može prihvatiti kandidata u članstvo, odbiti kandidata ili predložiti učlanjenje u kategoriju koju smatra odgovarajućom (npr. pripravnička umjesto profesionalne kategorije).

Kandidati koji nisu primljeni u članstvo, odnosno članovi koji žele promijeniti kategoriju, mogu tražiti promjenu statusa već pri slijedećoj proceduri primanja u članstvo, za što je potrebno pripremiti novu aktualiziranu dokumentaciju.

(1) PROFESIONALNI ČLANOVI

Članovima HDD-a u profesionalnoj kategoriji mogu postati autori kojima je dizajn osnovno zanimanje, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije, a koji zadovoljavaju propisane kriterije. U kategoriju profesionalaca bit će primljeni kandidati s najmanje 3 godine profesionalnog iskustva, a koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje. Kandidati trebaju svojim životopisom i priloženim radovima dokazati profesionalno djelovanje. Uža područja djelovanja članova HDD-a u profesionalnoj kategoriji su: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn elektronskih medija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija u dizajnu.

(2) EMERITI

Dizajneri profesionalci s navršenih 65 godina života stječu pravo ulaska u kategoriju emerita čime nastavljaju ostvarivati članska prava unutar HDD-a, uključujući i pravo glasa na skupštini Društva, ali bez obaveze plaćanja članarine.

(3) POČASNI ČLANOVI

Eminentni članovi društva zaslužni za razvoj i doprinos dizajnerske struke mogu postati počasnim članovima isključivo na prijedlog Upravnog odbora HDD-a.

(4) PRIPRAVNICI

Članstvo u ovoj kategoriji stječe se na dva načina:

a. Temeljem diplome Studija dizajna u Zagrebu (pri Arhitektonskom fakultetu), Grafičkog fakulteta u Zagrebu (smjer Dizajn grafičkih proizvoda), Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (Grafički odsjek - Usmjerenje za primijenjenu grafiku), Umjetničke akademije u Splitu (Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija) i Tekstilno-tehnološkog fakulteta (smjer Tekstilni i modni dizajn), odnosno diplome fakulteta dizajnerskog usmjerenja iz inozemstva.

b. Temeljem kriterija za vrednovanje odlukom Komisije za prijem novih članova. Kategorija pripravnika uključuje dizajnere s manje od tri godine profesionalnog islustva, koji su educirani u srodnom području, ali svojim curriculumom dokazuju da se bave dizajnom profesionalno, bilo u zemlji ili inozemstvu, no trenutno ne ispunjavaju u potpunosti kriterije koji su potrebni za ulazak u kategoriju profesionalaca. Uža područja djelovanja članova HDD-a u kategoriji pripravnika su: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn elektronskih medija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija. Članovi pripravnici mogu nakon isteka od jedne godine zatražiti prijem u profesionalno članstvo, a o udovoljavanju kriterija odlučivat će Komisija za prijem.

(5) STUDENTI

Članovima u ovoj kategoriji mogu postati svi zainteresirani  studenti koji ispune Pristupnicu. Studenti trebaju priložiti potvrdu o školovanju na Studiju dizajna u Zagrebu (pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu), Grafičkom fakultetu u Zagrebu (smjer Dizajn grafičkih proizvoda), Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Grafički odsjek - Usmjerenje za primijenjenu grafiku), Umjetničkoj akademiji u Splitu (Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija) i Tekstilno-tehnološkom fakultetu (smjer Tekstilni i modni dizajn), odnosno fakultetu dizajnerskog usmjerenja iz inozemstva. Prijave ne podliježu selekciji.

(6) PRIJATELJI

Članovima u ovoj kategoriji mogu postati sve osobe koje se ne bave dizajnom u praksi, ali se bave srodnim zanimanjima ili su zainteresirane za afirmaciju struke dizajna. Članstvo se stječe ispunjavanjem Prijavnice.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook