Rezultati natječaja za dizajn vizualnog identiteta Grada Vodnjana

Objavljeno: 19.04.2008.

Na Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Grada Vodnjana pristiglo je 11 radova koji zadovoljavaju uvjete propisane Općim uvjetima Natječaja. Dodijeljene su prva, druga i treća nagrada.

1. nagrada - Sensus design factory

1. nagrada - Sensus design factory

2. nagrada - Studio Cuculić

2. nagrada - Studio Cuculić

3. nagrada - Sensus design factory

3. nagrada - Sensus design factory


Prezentacije svih natječajnih radovaOcjenjivački sud Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Grada Vodnjana u sastavu Nenad Dogan (predsjednik Ocjenjivačkog suda), Maroje Mrduljaš, Feđa Vukić i Narcisa Vukojević kao predstavnici HDD-a te Nataša Nefat, Nensi Giachin Marsetič i Tajana Ujčić kao predstavnice Grada Vodnjana, održali su dvije sjednice te odlučili o nagradama kako slijedi:

1. nagrada / 50.000 kn / (rad pod šifrom 007)
Naziv koncepta: 'kn-1'
Autor: Sensus design factory
Predstavnik kreativnog tima: Nedjeljko Špoljar
Članica kreativnog tima: Kristina Špoljar

2. nagrada / 20.000 kn /  (rad pod šifrom 010)
Naziv koncepta: MI'
Autor: Studio Cuculić
Predstavnik kreativnog tima: Vanja Cuculić
Članovi kreativnog tima: Goran Turković, Željka Plasajec

3. nagrada / 10.000 kn / (rad pod šifrom 008)
Naziv koncepta: 'kn-2'
Autor: Sensus design factory
Predstavnik kreativnog tima: Nedjeljko Špoljar
Članica kreativnog tima: Kristina Špoljar


Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Sva tri nagrađena rada zadovoljavaju visoke strukovne standarde i odabir svakog od njih bi bio vrijedan doprinos kako dizajnerskoj kulturi tako i identitetu grada Vodnjana. Svaki od tih radova ima određene prednosti i nedostatke od kojih bi se neki mogli ispraviti u daljnjoj doradi.
Prvonagrađeno rješenje (rad pod šifrom 007) pod sloganom 'Grad priča' temelji se na čvrstom konceptu koji na dizajnerski poticajan i suvremeni način prenosi bogatstvo i slojevitost kulture grada Vodnjana. Nositelj reduciranog rješenja je 'stripovski oblačić' koji je u dovoljnoj mjeri stiliziran da postaje samostalni grafički morfem, a da pri tome funkcionira i na narativnoj razini. Sam grafički oblik je vrlo neutralan i na granici je funkcionalnosti kao znak, ako ga se interpretira izolirano. 'Oblačić' dobiva svoj smisao kroz njegovu aplikaciju u različitim situacijama, kroz njegov suodnos s informacijama ili vizualnim motivima. Rješenje zahtijeva angažman i određeni napor korisnika u njegovom iščitavanju, no duhovitost i fleksibilnost ideje bi u primjeni vjerojatno bila usvojena i razumljiva. Projekt je inkluzivan i poziva korisnika na uključivanje i promišljanje o tome što određena situacija unutar sistema posreduje. Na taj način korisnik intenzivnije i aktivnije prorađuje informaciju što teoretski implicira i njeno bolje usvajanje. Također, projekt podrazumijeva stalni rad i kontrolu njegove aplikacije za što trebaju postojati resursi i spremnost, kako autora tako i lokalnih institucija zaduženih za provedbu. Grafička reduciranost rješenja i njegov konceptualni karakter su vrlo suvremeni, što je s jedne strane prednost obzirom da naglašava okrenutost Grada Vodnjana prema budućnosti, no u aplikacijama treba pokušati ostvariti i jasnu vezu prema tradicijskom nasljeđu.
Drugonagrađeno rješenje (rad po šifrom 010)  odlikuje komunikativnost i pozitivna zavodljivost utemeljena u grafičkoj naraciji i interpretaciji različitih lako prepoznatljivih motiva koji se interpoliraju na osnovni znak. Znak izveden iz tipografije i početnog slova Vodnjana u sadašnjem obliku isuviše je monumentalan i previše jednoznačan. Njegova dogradnja dodavanjem slova D mogla bi ublažiti taj efekt. Tako nastali tipografski sklop izveden iz serifnog pisma svojim formalnim bogatstvom i gotovo klasičnom elegancijom pridodao bi tradicionalniji ton vizualnom identitetu. Sustav boja koji je predviđen za urbanu signalizaciju svakako je vrlo dobro razrađeno i dopadljivo rješenje, no u samoj aplikaciji na znak, koloristička shema je snažno naglašena i nedovoljno uravnotežena. S druge strane, neosporno je da projekt zrači određenom toplinom koja bi vizualnom okolišu Grada Vodnjana dala poseban šarm i privlačnost.
Oba rješenja imaju naglašenu procesualnost i ideju daljnjeg razvoja kroz vrijeme. Upravo ta vremenska komponenta i mogućnost da se predloženi sistemi dalje razvijaju kroz razne aplikacije vezane za život Grada Vodnjana i Vodnjaštine, čini ta rješenja naročito prikladnima, ne samo u ovom slučaju, nego i općenito kod rješavanja vizualnih identiteta gradova. Riječ je o sistemskim rješenjima koja nisu fiksirana, nego se kroz svoju fleksibilnu primjenu razvijaju i transformiraju te čine vizualni identitet dinamičkim projektom.
U duhu prethodnih razmatranja, trećenagrađeno rješenje (rad pod šifrom 008)  pod motom „Mjesto za sve“ svakako jest vizualno visoko kultivirano, funkcionalno i utemeljeno u lokalnim datostima, no ono ne uključuje procesualnost i inkluzivnost kao dva prethodno opisana rada.

Osim tri nagrađena rada, Ocjenjivački sud je razmatrao i u uži izbor uvrstio i rad pod šifrom 004.
Naziv koncepta: 'Koncept 2302'
Autor: Studio Sonda
Predstavnik kreativnog tima: Sean Poropat
Članovi kreativnog tima: Sean Poropat, Kristina Poropat, Višen Slamar, Jelena Šimunović
Navedeni rad u u strukovnom je smislu vrlo korektan, a zanimljiv jer u polazištu uzima u obzir neke lokalne specifičnosti i koristi prikladnu kolorističku shemu. U konačnici u likovnom smislu sugerira motiv čipke i vizualno ne komunicira ono što jasno obrazlaže u konceptu te može doći do konfuzije u iščitavanju (motiv čipke već rezerviran za neke druge hrvatske krajeve - paška čipka, lepoglavska čipka). Glavna zamjerka radu što ne nudi procesualnost i vrlo je regresivan, odnosno ne korespondira sa sadašnjošću, a najmanje ga se može projicirati u budućnost.


Radovi koji su nakon prve sjednice Ocjenjivačkog suda isključeni iz razmatranja za nagrade:

Rad pod šifrom 001
Naziv koncepta: 'Urbano-ruralna lepeza'
Autor: Zvonimir Čačić
Obrazloženje Ocjenjivačkog suda: Rad je previše narativan, deskriptivan pa i nespretan u preklapanju motiva masline i crkvenog tornja. I u vizualnom i u koncepcijskom smislu, rad se može čitati kao semantička pogreška koja prije sugerira proizvođača maslinovog ulja nego vizualni identitet grada. Iako je rad pošao od lokalnih datosti, nije uspio istaknuti njihovu posebnost niti ih artikulirati u suvremeni vizualni izraz.

Rad pod šifrom 002
Naziv koncepta: 'Štit'
Autor: Bruketa & Žinić
Predstavnik kreativnog tima: Davor Bruketa
Članica kreativnog tima: Rusa Trajkova Avdija
Obrazloženje Ocjenjivačkog suda: Rad ima nejasnu koncepciju, pri čemu rješenje znaka likovno nije uspješno oblikovano, a i dodatno je opterećeno sa različitim neprikladnim konotacijama (od srca do štita). Rješenje u cijelosti ne zadovoljava niti vizualne niti semantičke kriterije.

Rad pod šifrom 003
Naziv koncepta: 'Mreža kulture'
Predstavnik kreativnog tima: Davor Bruketa
Autor: Bruketa & Žinić
Član kreativnog tima: Petar Popović
Obrazloženje Ocjenjivačkog suda: Ideja u kojoj se vizualni identitet bazira na strukturi/ornamentu ima potencijala i odražava slojevitost i multikulturalnost vodnjanskog konteksta. Nažalost, ta ideja nije dovoljno razrađena, previše je generička i nije dovoljno prepoznatljiva ili neposrednije povezana s Gradom Vodnjanom.

Rad pod šifrom 005
Naziv koncepta: 'Sklad'
Autor: Boris Ljubičić / Studio International
Obrazloženje Ocjenjivačkog suda: Rješenje je kompozicijski nujednačeno i opterećeno motivima koji nisu u čitljivom međuodnosu. Koncepcija rješenja je ambivalentna. S jedne strane barata vrlo poopćenim motivima – stiliziranim maslinovim listom i crvenim kvadratom koji je vjerojatno referenca na vizualni identitet Hrvatske. S druge strane, rješenje nije dovoljno komunikativno i ne posreduje posebnosti i jedinstvenosti Grada Vodnjana.

Rad pod šifrom 006
Naziv koncepta: 'Dualnost'
Autor: Art's d.o.o.
Predstavnik kreativnog tima: Sergej Bulić
Članovi kreativnog tima: Sergej Bulić, Duška Bukvić, Petar Turković, Andrea Hendak
Obrazloženje Ocjenjivačkog suda: Rješenje pripada oblikovnom registru koje nije podudarno sa zadatkom izgradnje vizualnog identiteta grada. Koncepcija nije jasno definirana a vizualno rješenje je žanrovski nedorečeno i arbitrarno.

Rad pod šifrom 009
Naziv koncepta: 'Koncept 1808'
Autor: Studio Sonda
Predstavnik kreativnog tima: Višen Slamar
Članovi kreativnog tima: Sean Poropat, Kristina Poropat, Višen Slamar, Jelena Šimunović
Obrazloženje Ocjenjivačkog suda: Od dva vrlo slična rada izabrano je bolje izvedeno rješenje (rad pod šifrom 004). Izvedba rješenja se ne uklapa se u istarski ambijent jer asocira na čipku što je semantički problem jer se referira na brojne druge hrvatske krajeve. Također, koncepcija rješenja je previše usmjerena prema nejasno interpretiranoj tradiciji i izostaje moment suvremenosti.

Rad pod šifrom 011
Naziv koncepta: 'Koncept 0410'
Autor: Studio Sonda
Predstavnik kreativnog tima: Kristina Poropat
Članovi kreativnog tima: Sean Poropat, Kristina Poropat, Višen Slamar, Jelena Šimunović
Obrazloženje Ocjenjivačkog suda: Prijedlog je potpuno regresivan, nastoji se i u vizualnom jeziku i u koncepciji nadovezati na povijesne modele pri čemu sama izvedba na strukovnom planu nije uspješna.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook