INDEX 2007: Natječaj za odabir HDD nominacija

Objavljeno: 06.10.2007.

Za nagrade u iznosu od po 100.000 eura, koje se dodjeljuju na najvećem svjetskom natječaju za dizajn INDEX 2007, Hrvatsko dizajnersko društvo nominiralo je tri rada u kategorijama TIJELO, ZAJEDNICA i DOM, čije su autorice Ivana Vulić, Lina Kovačević i Ines Vlahović.

Haiku (autorica: Ivana Vulić, mentor: Mladen Orešić)

Haiku (autorica: Ivana Vulić, mentor: Mladen Orešić)

Mailcircles (autorica: Lina Kovačević)

Mailcircles (autorica: Lina Kovačević)

Wing (autorica: Ines Vlahović)

Wing (autorica: Ines Vlahović)

Radovi su odabrani putem javnog i svima otvorenog natječaja koji je organizirao HDD, a Ocjenjivački sud HDD-a činili su Maroje Mrduljaš, teoretičar dizajna i arhitekture, Ivana Fabrio, produkt dizajnerica i Ian Borčić, web dizajner.

Uz uvažavanje socijalnih i zemljopisnih specifičnosti koje utječu na izbor nacionalnih nominacija, osnovni kriterij natječaja INDEX 2007 definiran kao 'dizajn koji unaprje?uje kvalitetu života za što veći broj ljudi' za sve je nacionalne žirije obvezujući. Stoga je Ocjenjivački sud HDD-a radove ocjenio na temelju sljedećih parametara:
socijalnih, ekoloških, kulturoloških i ekonomskih utjecaja
dostupnosti
financijske prihvatljivosti
fleksibilnosti i jednostavnosti
usmjerenosti ka korisniku
optimizma
razine inovacije
potencijala
Ocjenjivački sud HDD-a je uz osnovne kriterije ocjenjivao uočavanje problema, ozbiljnost analize, inovativnost, snagu koncepta i kvalitetu prezentacije projekta.


Na natječaju su odabrane tri jednakovrijedne nominacije.Pribor za jelo 'Haiku' (kategorija TIJELO)
autorica: Ivana Vulić / mentor: Mladen Orešić

Opis rada:
Ovaj pribor za jelo je zbir (ali ne i set!) različitih predmeta koji služe kao pomoć prilikom hranjenja ili serviranja hrane, bez obzira na to koristimo li uz njih konvencionalan pribor za jelo ili ne. Forme ovih predmeta su organske i prirodne – njihov karakter ostavlja jasan dojam da li se radi o nečemu za rezanje, mazanje, hvatanje, cijedenje, dubljenje, nabadanje, lizanje ili doziranje hrane - iz tog razloga mogu se lako prilagoditi individualnim potrebama i običajima svake osobe. Ostavljajući dovoljno mesta za maštovitu uporabu, ovaj dizajn znatno olakšava sam proces hranjenja i čini ga zabavnim. Umjesto redizajna već postojećeg konvencionalnog pribora za jelo, cilj je bio stvoriti pribor koji pristupa temi na svjež, hrabar i originalan način, ne gubeći pritom na funkcionalnosti. Ideja za dizajn nastala je kao rezultat proučavanja trenda zdravijeg hranjenja (slow-food) s naglasakom na važnost kvalitete samog procesa hranjenja. Forme predmeta tako?er su inspirirane haiku poezijom koja kombinira ideale čistoce izraza, “lakoće dodira”, povezanosti s prirodom, inteligencije i intuicije. Pribor za jelo namjenjen je svima koji žele malo usporiti brzi ritam svakodnevice i biti svjesniji, na nov i zabavan način, samog rituala uživanja hrane.

Obrazloženje Ocjenjivačkog suda HDD-a:
Projekt je sofisticirana reinterpretacija pribora za jelo koji svojom inovativnom formom potiče promi˚ljeniji i osvje˚teniji pristup jelu, pruıajući kritički komentar suvremenom brzom načinu prehrane. Uzimanje hrane sagledava se u vidu rituala koje obuhvaća vrlo različite načine pristupa hrani i njenog konzumiranja, podiıući svijest o bogatstvu kulinarskog uıitka ˚to uz okus, miris i boju uključuje i svojevrsnu taktilnu komponentu. Ekskluzivno oblikovanje ne treba nuıno svrstati u sferu elitnog jer je primjenjivo i na drugačiju tehnologiju proizvodnje pri čemu je ključ za čitanje projekta njegova temeljna ideja koja poimanje pribora za jelo odmiče od stereotipa. U tom smislu, rad implicitno označava mogućnost kori˚tenja vrlo različtih predmeta kao potencijalnih sredstava za pripremenje i konzumiranje hrane.Mailcircles, internet aplikacija (kategorija ZAJEDNICA)
autorica: Lina Kovačević

Opis rada: Mailcircles je aplikacija koja vizualizira odre?eni mailbox kroz dinamičku mapu na kojoj su mailovi prikazani kao samostalni objekti te vizualno kodirani zavisno od parametara objašnjenih na pomoćnoj legendi. Mailcircles funkcionira na način da koristi principe imenovanja i korištenja elektronske pošte u izradi interfacea unutar kojeg je svakom od mailova, zavisno od njegova sadržaja dodijeljen pojedini grafički simbol, pa svaki mail funkcionira kao grafički element na dinamičkoj mapi koja u realnom vremenu prikazuje stanje mailboxa. ( Da li je mail pročitan, pošiljatelj, veličina u Mb, datum, mailing lista ili spam itd.)
Tako?er, "veze" me?u pojedinim mailovima ( npr. Re:, Fwd:) vizualizirane su linijama, tako će npr. slanje mailova koji su odre?eni kao spam mail rezultirati povećanim brojem odre?ene boje te mijenjati položaj i veličinu elemenata na koordinatnim osima. Na taj način vlasnik mailboxa i pošiljatelji me?usobno kreiraju vizualnu cjelinu koja se mijenja zavisno od njihove komunikacije. Za razliku od klasičnih tekstualnih preglednika elektronske pošte gdje su mailovi prikazani linearno te korisnik nema pregled nad cijelim sadržajem zbog ograničene veličine ekrana, Mailcircles prikazuje cijeli sadržaj na jednom ekranu istovremeno, što omogućava lakše snalaženje i bolji uvid u stanje odre?enog mailboxa. Mailcircles je prvenstveno zamišljen kao interface koji će korisniku pomoći da u realnom vremenu dobije "sliku" o sadržaju vlastitog mailbox-a, može služiti kao svojevrsni prikaz socijalnih interakcija "u mreži" ili jednostavno kao screen saver koji nas upozorava kad smo pretplaćeni na previše mailing lista.

Obrazloženje Ocjenjivačkog suda HDD-a: Rad preispituje poimanje e-mail sučelja tumačeći ga kao prostor u kojem su e-mail poruke i njihove veze interpretirane putem grafičkog sistema. Intencija rada je da kroz vizualne elemente korisniku prikaže intenzitete i smjerove komunikacije te kvantitativne odose raznih oblika elektroničke pošte te mu ilustrira socijalne i komunikacijske procese u kojima svakodnevno sudjeluje. Zamišljeno je da korisnik prilago?ava grafičke elemente svojim potrebama i preferencijama. Rad je inovativan i otvara nove horizonte u području interaktivnih medija, koji su još uvijek nedovoljno usmjereni prema intuitivnim i relacijskim sustavima.Wing (kategorija DOM)
autorica: Ines Vlahović

Opis rada:
Wing je mala prenosiva vjetrenjača napravljena od platna, metala i konopa. U centralnoj kugli je generator koji mehaničku energiju vjetra pretvara u električnu, dostatnu za osnovne ljudske potrebe, poput punjenja mobitela, laptopa ili prijenosnog hladnjaka. Krila vjetrenjače su napravljena od platna za jedra i spojena tako da Wing lako možemo staviti u futrolu i ponijeti sa sobom. Kada nam je potrebna električna energija otvorimo ga poput kišobrana, okrenemo prema vjetru i učvrstimo konopcima. Osnovni cilj bio je proizvodnja električne energije na mjestima gdje nemamo drugog izvora, ali istovremeno i kao sekundarni izvor u našim domovima. Ideja o osobnoj prenosivoj vjetrenjači proizašla je kroz istraživanje obnovljivih izvora energije, ali i života modernog čovjeka općenito. Spremljena u svojoj futroli Wing je lako prenosiva vjetrenjača prilago?ena životu neovisnom o mjestu niti o društveno nametnutim normama. Proizvodi energiju bez narušavanja okoline te nas navodi na korištenje prirodnih resursa bez njihova ugrožavanja.

Obrazloženje Ocjenjivačkog suda HDD-a:
Rad istražuje mogućnosti povezivanja ekološke proizvodnje električne energije i njenog individualnog korištenja. Ideja je krajnje jednostavna i primjenjiva te na spretan način pomiruje namjenu i praktičnost, proizašlu iz prenosivosti i sklopivosti. Dodatna vrijednost ostvarena je putem dvostruke funkcije projekta koji uz primarnu namjenu može poslužiti i kao suncobran. Tehnološki aspekti su dani u naznakama ali projekt pokazuje potencijal razvoja u konkretni proizvod. Ideja je racionalna i sukladna stvarnim potrebama korisnika, posebno u situacijama boravka u prirodi i okolišu bez dostupne električne energije, ali i kao općeniti alternativni način proizvodnje energije.INDEX:AWARD 2007 IZLOŽBA, u trajanju od 17. kolovoza - 24. rujna 2007. Sto odabranih nominacija INDEX: Award 2007 bit će izloženo u paviljonima na pet kopenhaških trgova.

INDEX: 2007 SERIES, kolovoz 2006. - rujan 2007. Za vrijeme trajanja dizajnerskih doga?anja sakupljat će se, sistematizirati i dijeliti nova saznanja o dizajnu i inovaciji temeljenoj na znanju koja će biti objavljena u knjizi, dva časopisa i bazi podataka na web-u.

INDEX: 2007 SUMMIT, 25. - 28. kolovoz 2007., vodeći me?unarodni stručnjaci za dizajn i inovaciju temeljenoj na znanju kroz debate i predavanja podijelit će svoje znanje sa sudionicima.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook