Lica kulture: Moda i GLOBAL SHARING WEEK u Centru za kulturu Trešnjevka!

Objavljeno: 29.05.2015.

U sklopu projekta Lica Kulture: Moda, u nedjelju, 7. lipnja 2015., od 10.00 do 17.00 sati održat će se događaj povodom prvog svjetskog Global Sharing Week – a ( 1. Globalni tjedan razmjene).

Yuki Onodera: Portrait of Second hand Clothes

Yuki Onodera: Portrait of Second hand Clothes

Ova manifestacija, koja se održava istoga datum u Zagrebu, u Centru za kulturu Trešnjevka, okupit će u svijetu više od 100 milijuna ljudi u zagovaranju i poticanju novoga tipa ekonomije temeljene na ljudskoj međusobnoj solidarnosti, razmjeni i lokalnom umrežavanju.

Ovaj događaj u Zagrebu odvijat će se u partnerskoj suradnji udruga: CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja, Coworking Croatia i The People Who Share. Taj događaj uključuje dobrovoljne djelatnosti posvećene dijeljenju i razmjeni znanja, vještina, iskustava, kao i dobara, koje su vezana za kulturu odijevanja i problematiziranja aktivizma u polju mode. Modni se aktivizam javlja kao reakcija na hiperproizvodnju i hiperpotrošnju, i kao rezultat globalizacijskih procesa ekonomskih i kulturalnih promjena, razvijajući nove teorije i prakse u pristupu modi i odijevanju. Nasuprot pravilu sezonske promjene modnih trendova (poznatom kao FFS - Fast Fashion System), javlja se i ravnopravno razvija nova praksa spore mode, tzv. SFS - Slow Fashion System, kojom se propituje nametnuti modni sustav razvijajući strategije otpora posvemašnjem konzumerizmu. Pokret tzv. spora moda javlja se kao kreativni i kulturalni izazov koji može svojim alternativnim karakterom pomoći afirmiranju humanih i trajnih vrijednosti, u prilog socijalne, kulturalne i ekonomske ravnoteže, a time i učinkovite održivosti.

Global Sharing Week ima za cilj povezati kritički diskurs sa svakodnevnom praksom, u kojoj kritika ne postaje puki simbolički odgovor, već potiče na usvajanje životnih stilova u kojem se favoriziraju principi solidarnosti, razmjene i lokalnog umrežavanja.

Ovaj događaj želi afirmirati ovakve ciljeve i u domaćoj sredini. Prva od planiranih akcija, nazvana je Komisiona radnja, u kojoj, umjesto prodaje, vlada princip razmjene na način da nešto od odjeće donesemo, poklonimo, ili zamijenimo, uz mogućnost da nešto drugo ponesemo u svoj modni ormar.

Danas su naši garderobni ormari često zatrpani viškom nenošene odjeće, koju više ne koristimo, a koja će na ovaj način pronaći svojeg novog zahvalnog korisnika/cu. Ovaj princip razmjene odjeće relativizira novac kao simbol vrijednosti, te uvodi razmjenu roba, komunikaciju i aktivno druženje kao simbole nove dodane vrijednosti u tradicionalnoj svakodnevnoj ekonomiji.

Istoga dana, uz događaj razmjene odjeće, organiziramo interaktivnu radionicu s radnim naslovom Personalna biografija odjevnih predmeta, koju će voditi tim suradnika iz udruge CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja. Naši odjevni predmeti, bilo kupnjom razmjenom, činom poklanjanja, nasljeđivanjem, započinju svoj poseban, personalizirani život, određen samim tijelom i životom svojeg vlasnika/ice. Upravo ti personalizirani odjevni predmeti postaju sadržaj rada sudionika/ica interaktivne radionice, gdje pojedinačni odjevni predmet postaje predmet zajedničkog razgovora: odabrani predmet, kao dio vlastite garderobe, ima svoju povijest, tj. gradi svoju biografiju neodvojivu od biografije vlasnika/ice. Metodom storytelling-a razmatrat će se narativi koje gradi taj privatni odjevni predmeti iz različitih perspektiva, prostor gdje se oblikuje, razvija i personalizira biografija modnih odjevnih predmeta, kako bi utvrdili predmetne identitete, uvjetovane prostornim, vremenskim i društveno-kulturnim procesima. Za potrebe sudjelovanja u radu interaktivne radionice sudionici/ce trebaju donijeti, po vlastitom izboru, neki od njima značajnih odijevanih predmeta, kao i upotrebljivu dokumentaciju (fotografiju iz obiteljskog albuma koji zajedno postaju ciljani predmet rada metodom storytelling-a: sjećanja, asocijacije, interpretacije vezani uz privatni i društveni život odijevanih predmeta.)RASPORED PROGRAMA

10.00 - 16.00
Akcija - Komisiona radnja za odjeću (nešto doneseš - nešto poneseš)
Realizacija: CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja, Cooworking Croatia

10.30 - 11.00
Predavanje - Global Sharing Week i principi sharing-ekonomije
Predavač: Matija Raos (Coworking Croatia)

11.00 - 13.00
Interaktivna radionica 1. - Personalna biografija odjevnih predmeta (storytelling)
Realizacija: CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja (A.T.Vladislavić, Lea Vene, Ivana Čuljak)

13.00 - 14.00
Stanka / društvena akcija - djeljiva salata: nešto doneseš - nešto pojedeš*
* Ako želite podijeliti/razmijeniti nešto od vašeg kulinarstva slobodni ste to učini na pauzi.

14.00 - 16.00
Interaktivna radionica 2. - Kreativni transfer: teoretsko iskustvo mode i odijevanja u praksi
Realizacija: CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja (A.T.Vladislavić, Lea Vene, Ivana Čuljak)

16.00
Završetak programa

DETALJAN OPIS RADIONICE

Personalna biografija odjevnih predmeta
(CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja)

Modno - odjevni predmeti cirkuliraju kao potrošna roba vođena modno – ekonomskom politikom koja potiče povećanje potrošnje i stalne izmjenjivosti stila, što banalizira vrijednosti samoga odjevnog predmeta i njegove važnosti, gurajući te predmete u zaborav ili čak nestanak. Akvizicijom sa slobodnog tržišta u privatnu sferu, ili pak nasljeđivanjem, odjevni predmet započinje i gradi jedan značenjski vrlo složeni život, neodvojiv od biografije vlasnika / ice. Odnos modno – odjevnog predmeta i vlasnika / ice dodatno se usložnjava budući da odjevni predmeti sudjeluju u svakodnevnom oblikovanju i konstrukciji vizualne reprezentacije koja se izvodi na tijelu kao susretu privatnog (unutarnjeg) i društvenog (izvanjskog). Time se modno - odjevni predmet potvrđuje kao vrlo specifičan oblik materijalne kulture koji posjeduje povijesne, situacijske i značenjske osobine. Izdvajanjem odjevnih predmeta iz svakidašnjeg konteksta te njihovo sagledavanje iz različitih perspektiva, dovest će nas do predmetnih identiteta, koji su uvjetovani prostornim, vremenskim i društveno - kulturnim procesima.
Različiti identiteti odjevnog predmeta sudjeluju u formuliranju višeslojnog značenja kojeg predmet čini vrlo značajnim u životu svakog vlasnika/ice. Iščitavajući značenja preko odjevnog predmeta kao medija, a na temelju uporabe i osobnog iskustva, sjećanja, doživljaja, na radionici će se promišljati o odjevnom predmetu u kategorijama posebnosti i svakodnevnosti.

Sudionici/e za rad na radionici donose jedan odjevni predmet koji nosi u sebi potencijalnu priču, a kojeg izabiru radi postojanja izražene osobne relacije (emocije, sjećanje, simbolička vrijednost ). To može biti modni, ekskluzivan predmet, kao i svakodnevni, odjevni predmet, iz osobne garderobe ili obiteljskog nasljeđa. U obzir dolazi modni - odjevni predmet ili modno - odjevni dodatak ( na pr. cipela, rublje, nakit, oglavlje, i sl.).

Princip rada zasniva se na tzv. storytelling metodi, a predstavlja proces opisivanja, pričanja i iščitavanja materijalne i simboličke razine identiteta modno - odjevnog predmeta i njegove biografije.

Metodom pričanja, asocijacija ili glasnog razmišljanja u grupi, svaki pojedinac/ka pokušava opisati taj modno – odjevni predmet, identificirajući osnovne podatke, povijest i sudbinu toga predmeta i time raslojiti i osvijestiti različite značenjske razine toga predmeta: funkcionalnost, ekonomičnost, simbolička dimenzija, psihološka povezanost kao i upisanost u naše sjećanje, prijenos i važnost značenjskih dimenzija odjevnog predmeta u našem sjećanju. Sve to razmatra se kao uloga modno – odjevnog predmeta u formiranju osobne biografije: emocije, sjećanje, povijest iskustava, rituali koji prate materijalnu i kulturalnu sliku, kada komunikacijska razina modno/odjevnih predmeta postaje osobna poruka prema drugima.

Modno - odjevni predmet ima dvostruku sliku, onu koja zadovoljava naš izbor, utilitarnu, fiziološku i psihološku funkciju, simboličku razinu, kao i onu drugu sliku usmjerenu prema društvu, prema drugima. Odjevni predmet, bogat različitim, manje vidljivim slojevima, otvara se pred nama i drugima kao svojevrsni dokument, koji gradi dio naša osobnosti, jednako kao i dio društvene slike, ali time uspostavlja i vlastitu biografiju, koju ova radionica želi evidentirati, rekonstruirati, osvijestiti i vratiti u vlastiti ili kolektivni arhiv kao predmet ispunjen višeslojnim značenjem.

Metoda promatranja, analize i artikuliranja priče o odjevnom predmetu, dovodi do utvrđivanja jedne višeslojne biografije modno - odjevnih predmeta koja svjedoči o predmetnom identitetu i njegovoj ukupnoj povijesti.

Svaki sudionik/ica, osim opisivanja, prepričavanja, sudjeluje i u kreativnome dijelu radionice (2. dio radionice), a vezane za identificiranje biografije modno – odjevnog predmeta, a koji uključuje zapis, bilo kao tekst i/ili crtež na radnu površinu, kao oblik vizualne zabilješke jedne nove slike o predmetu koji ima personaliziranu biografiju.

PRIJAVNICA ZA RADIONICU

_

Autorica projekta Lica kulture: Moda 2015. - Ivana Čuljak
Voditelj projekta - Veselko Leutar, leutar@cekate.hr, 091 3027 414

Partneri na projektu:
CIMO - Centar za istraživanje mode i odijevanja;
Coworking Croatia (HDNP program) / People who share /;
CeKaTe - Centar za kulturu Trešnjevka;

Financirano sredstvima Ministarstva kulture Republike i Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook