Slika i prilika

Objavljeno: 01.10.2007.

Tijekom lipnja 2007. u Multimedijalnom centru u Rovinju održana je izložba “Slika i prilika” u sklopu održavanja druge nacionalne konvencije dizajna. Kustosi izložbe su Maroje Mrduljaš i Sunčica Ostoić.

Greiner & Kropilak, 1983.

Greiner & Kropilak, 1983.

Željko Borčić, 1981.

Željko Borčić, 1981.

Izložba “Slika i prilika” bavi se temom samorefleksivnosti u dizajnu, odnosno fenomenom pojavljivanja dizajnera u vidu protagonista unutar vlastitog rada. Izložba je motivirana tezom da dizajn nije isključivo ovisan o naručitelju i funkciji, nego je i prostor za autentično autorsko djelovanje. Ta se teza posebno slikovito vidi u prilikama kada dizajneri vlastiti lik upotrebljavaju kao integralni dio rada, pri čemu oni takvu praksu afirmativno koriste kako bi uz osnovni sadržaj u rad upisali i osobne poruke, motive i preokupacije koje se stapaju ili egzistiraju paralelno sa samom funkcijom rada. Nadalje, samorefleksivnost u dizajnu ima poseban značaj kada se taj medij koristi kao kritička društvena djelatnost i kada dizajner uspijeva ostvariti vlastitu osobnu i profesionalnu emancipaciju, nadilazeći komercijalne diktate kojima je medij dizajna uvjetovan.

Izložba se sastoji od dva međusobno povezana dijela. Prvi dio tvore autorski radovi dizajnera nagrađenih na kritičkoj retrospektivi hrvatskog dizajna 040506 održanoj prošle godine u Rovinju. Dizajneri su postavljeni u situaciju “bez naručitelja”, u kojoj su se bavili okvirnom temom samopromocija vs. samointerpretacija. U tim radovima autori propituju vlastitu osobnost i intimu, proces dizajniranja ili se nastoje društveno angažirati proširujući projekte koje su već započeli.

Drugi se dio odnosi na izložbu radova iz novije povijesti i suvremenosti hrvatskog dizajna, prikazujući presjek radova u kojima je autor prisutan kroz svoj lik. Uz neke klasične momente hrvatskog dizajna poput Bućanova plakata “Razgovor umjetnika, kičera i dizajnera” i različitih aplikacija fotografskog autoportreta Borisa Ljubičića u kojem se on pojavljuje s polovicom lica obrijanom a polovicom neobrijanom, u postav su uključeni i manje poznati radovi značajnih autora poput Gorkoga Žuvele ili nešto opsežniji prikaz djelovanja dizajnersko-umjetničkog tandema Greiner&Kropilak, koji je izgradio osebujnu umjetničku praksu upravo bavljenjem autorefleksivnošću. Prisutna su i nova, svježa imena na hrvatskoj dizajnerskoj sceni. Autori kao što su Damir Bralić, Aleksandar Kovač i Lina Kovačević u svojim radovima propituju suvremeni hiperdizajnirani svijet marketinških kampanja odnoseći se prema njima kritički ili na ironičan način.

Kroz prožimanje radova nastalih posebno za ovu izložbu i prikaz teme autorefleksivnosti u hrvatskom dizajnu od početka sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća do danas željelo se reći da dizajn nije samo mišljenje o formi, nego i forma mišljenja. Razina na kojoj dizajner kroz svoj rad govori i autorski, iz “prvog lica” jedno je od mjerila kulturnog doprinosa njegovog rada. Specifični samorefleksivni radovi objedinjeni na izložbi Slika i prilika pokušaj su upućivanja upravo na tu širu, a u svakodnevnoj praksi često zanemarenu poziciju dizajna u kulturnom okolišu.

Dizajneri nagrađeni na izložbi 040506 koji izlažu nove autorske radove izrađene na temu izložbe: Dora Bilić/Tina Müller, Boris Ljubičić, Damir Gamulin, Željko Serdarević/Dragan Mileusnić, Maris Cilić, Rafaela Dražić, Nina Bačun/Roberta Bratović/Tomislav Mostaček

Dizajneri čiji su radovi odabrani za prikazivanje na izložbi: Goran Trbuljak, Boris Bućan, Gorki Žuvela, Željko Borčić, Greiner i Kropilak, Stanislav Habijan i Danijel Žeželj, Boris Ljubičić, Bachrach & Krištofić, Aleksandar Kovač i Damir Bralić, Damir Gamulin i Lina Kovačević.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook