Natječaj za dizajn vizualnog identiteta kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020

Objavljeno: 02.12.2014.

Grad Dubrovnik raspisuje javni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Rok za predaju radova je 19. prosinca 2014.O Europskoj Prijestolnici kulture općenito i postupku kandidature
Inicijativa Europske unije pod nazivom Europska prijestolnica kulture, pokrenuta od strane prve grčke ministrice kulture Meline Mercouri, ima cilj očuvati i promicati raznolikost kultura u Europi i naglasiti njihove zajedničke značajke, kao i povećati osjećaj pripadnosti građana zajedničkome kulturnom prostoru s jedne strane, te poticati kulturni doprinos dugoročnom razvoju gradova u skladu s njihovim strategijama i prioritetima s druge strane.
U skladu s tim ciljevima, grad koji će ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture nastojat će svojim aktivnostima poboljšati opseg, raznolikost i europske dimenzije svoje kulturne ponude, uključujući i transnacionalnu suradnju; proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi; ojačati kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima, te podići svoj međunarodni ugled pomoću kulture.
Dosad je titula dodijeljena brojnim gradovima diljem Europe poput Atene, Genove, Glasgowa, Krakova, Porta, Amsterdama, Berlina, Pariza, Madrida, Stockholma, Dublina, Graza, Lillea, Liverpoola, Patrasa itd. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 30.studenoga 2013. godine, usvojilo je Zaključak o prihvaćanju kandidature Grada Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture za 2020.godinu (Službeni glasnik broj 13/2013).
Rok za predaju prijava u prvom krugu 17. travnja 2015. nakon čega će povjerenstvo od 12 članova odabrati dva ili tri hrvatska grada koji ulaze u drugi krug prijava koji će se održati devet mjeseci nakon prvog. U 2016. godini povjerenstvo će izabrati jedan hrvatski grad koji će 2020. godine nositi titulu Europske prijestolnice kulture.
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=9390 (link na stranicu Ministarstva kulture)

Predmet natječaja
Vizualni identitet Europske prijestolnice kulture treba promišljati kao platformu koja služi kao komunikacijski alat, omogućuje interpretacije značenja (umjesto da isključivo označava), ima potrebnu širinu u koju će se moći udobno smjestiti različiti sadržaji, izričaji, prakse, te širi podkonteksti ili strukture (verbalne i vizualne), te omogućuje komunikaciju s različitim dobnim i socijalnim skupinama (od vrtićke djece do umirovljenika, svih stupnjeva obrazovanja, različitih socijalnih, nacionalnih i drugih određenja). Cilj je uspostaviti vizualnu i perceptivnu okolinu povoljnu za predstavljanje, promociju, upoznavanje i afirmaciju kulturnog sadržaja s kojim će projektirani identitet biti u stalnoj bliskoj interakciji, kao i pružiti adekvatan okvir za provođenje međunarodne suradnje u kulturi u skladu s budućim strategijama razvoja projekta.
Pojavljujući se u odnosu prema pojedinom kulturnom sadržaju, vizualni identitet će činiti manje ili više jedinstvenu kognitivnu cjelinu s predstavljenim sadržajem i istovremeno biti ključ najjednostavnije razine njegovog tumačenja. Vizualna komunikacija Europske prijestolnice kulture treba pružiti podršku i platformu za afirmaciju širine suvremene kulturne produkcije i zatečene baštine u njenom pluralitetu, bez nastojanja da je pojednostavljuje, uređuje ili definira. Rješenje treba biti projektirano s kapacitetom za predstavljanje raznolikog kulturnog sadržaja nad kojim vizualni identitet ne treba dominirati.
Kontekst pojavljivanja uz raznorodne forme, formate i sadržaje, kao i odgovornost za uspostavljanje kanala koherentne komunikacije, pred autora postavlja visoke zahtjeve u promišljanju koncepta identiteta i oblikovanja komunikacije, kako „prijestolnice“ s „provincijama“ ili možda radije „ko-prijestolnicama“, kako širom Europe i svijeta, tako i lokalno, nacionalno, odnosno regionalno. Natjecatelje potičemo na studiozno promišljanje i predlaganje argumentiranih koncepata u skladu s vizijom kulture kao pokretača razvoja, a interkulturalnosti kao trajne i odgovorne povezanosti društava u interakciji.

Prijava radova
Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na Natječaju s najviše 3 rada.
Natječajni radovi i prateća dokumentacija trebaju do roka za primanje radova (petak, 19. prosinca 2014.) stići na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za kulturu i baštinu, Pred Dvorom 1, sa naznakom “Natječaj za vizualni identitet kandidature Grada Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture – ne otvarati”.

Postavljanje pitanja
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Natječaj isključivo putem elektroničke pošte na info@dubrovnik2020.hr s naznakom predmeta Natječaj za vizualni identitet kandidature Grada Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture.
Odgovor na postavljeno pitanje bit će poslan elektroničkom poštom natjecatelju koji ga je postavio.

Sadržaj natječajnog rada
Prezentacija prijedloga natječajnih rješenja treba sadržavati elemente vizualnog identiteta predstavljene u karakterističnim odnosima te primjere karakterističnih primjena i na taj način pružiti temelj za razumijevanje predloženog rješenja.
Obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta na hrvatskom i engleskom jeziku, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja ukoliko to autor smatra potrebnim.
Natječajni rad treba sadržavati sljedeće osnovne elemente:

1. idejno rješenje standarda vizualnog identiteta (logotipa, boja, tipografije, slikovnog izraza i ostalih elemenata koji čine sustav vizualne identifikacije projekta), odnosno koncept vizualne platforme na kojoj će se u idućim razvojnim fazama projekta graditi sustav vizualnog komuniciranja
2. primjere aplikacija vizualnog identiteta (opisano pod 5.4.)
3. koncept - kratak i jasan tekstualni opis rješenja na hrvatskom i engleskom

Osim prezentacije osnovnih elemenata vizualnog identiteta, natječajni radovi trebaju sadržavati nekoliko primjera (ne manje od 5) karakterističnih primjena, među kojima je poželjno prikazati uspješnost primjene u tri oblika pojavnosti vizualnog identiteta s barem po jednim primjerom:
1. primjena vizualnog identiteta na tiskanim materijalima (npr. plakat, katalog, letak);
2. mogući načini upotrebe vizualnog identiteta u prostoru (trodimenzionalna primjena, korištenje identiteta u prostoru, urbane intervencije itd.);
3. primjena vizualnog identiteta u digitalnom okruženju (npr. internetska stranica, društvene mreže, mobilne aplikacije itd.).

Ocjenjivački sud čini 5 članova:
1. Ana Hilje, Grad Dubrovnik, Upravni odjel za kulturu i baštinu
2. Ivana Medo Bogdanović, Dubrovačke ljetne igre
3. Orsat Franković, grafički dizajner
4. Zoran Đukić, grafički dizajner
5. Gaella Gottwald, samostalna umjetnica

Nagrada
Dodjeljuje se 1 (jedna) novčana nagrada, koja iznosi 25.000,00 kn (dvadeset pet tisuća kuna) brutto i podrazumijeva uporabu i izvođenje nagrađenog rada na načine predviđene prijedlogom autora i u obimu koji određuje Raspisivač. Prije dodjele nagrade, autor rada koji komisija usvoji kao rješenje za realizaciju i Raspisivač sklopit će ugovor i dogovoriti obim i modalitete daljnje suradnje, u skladu s potrebama i uvažavajući suvremene strukovne prakse.

Objava rezultata natječaja
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do srijede, 24. prosinca 2014.
Rezultati natječaja bit će objavljeni 29. prosinca 2014 na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr i Grada Dubrovnika, www.dubrovnik.hr.

Kompletna natječajna dokumentacija nalazi se u prilogu odnosno na linkovima:
Opći uvjeti
Pojašnjenje predmeta natječaja

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook