Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika HZSU-a

Objavljeno: 14.03.2014.

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu HZSU) poziva na javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika HZSU-a, "zbog određenih nedostataka važećeg Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske". Tekst poziva prenosimo u cijelosti.

"Poštovana gospodo,

zbog određenih nedostataka važećeg Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 119/04.), u daljnjem tekstu: važeći Pravilnik, te usklađivanju važećeg Pravilnika sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske i Europske unije, prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u lipnju 2013., u prostorijama Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU), održana je proširena sjednica Upravnog odbora HZSU-a, na kojoj su bili nazočni samostalni umjetnici - predstavnici svih područja umjetničkih stvaralaštava i predsjednici umjetničkih strukovnih udruga.

Na temelju zaključka sa sjednice, od svih umjetničkih strukovnih udruga zatraženo je mišljenje o prijedlogu novog Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Pravilnik, uključujući i umjetničke brojčane kriterije za priznavanje prava i reviziju priznatih prava.

Zaprimljene prijedloge Pravilnika od umjetničkih strukovnih udruga, Upravni odbor HZSU-a je objedinio te ih u više navrata usuglašavao, posebice sa samostalnim umjetnicima predstavnicima Stručnih povjerenstava za priznavanje prava samostalnih umjetnika iz svih područja umjetničkih stvaralaštava te radnim grupama iz pojedinih područja umjetničkih stvaralaštava.

Nacrt prijedloga Pravilnika, sukladno prethodno navedenim usuglašavanjima, izrađen je i kao takav nije konačan, zbog čega se i provodi javna rasprava.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, na svojoj internetskoj stranici, pod linkom Otvorena savjetovanja: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=8344 otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika.

Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, a posebice samostalnih umjetnika, na cjelokupan tekst, kako bi se došlo do što kvalitetnijeg prijedloga Pravilnika.

Potrebno je pripomenuti da je u Nacrtu prijedloga Pravilnika, posebice u segmentu umjetničkih brojčanih kriterija za priznavanje prava i reviziju priznatih prava, velika neujednačenost kriterija pojedinih umjetničkih djelatnosti.

Od samostalnih umjetnika i svih zainteresiranih, očekuju se konstruktivni prijedlozi i primjedbe u svim segmentima, a posebice u segmentu ujednačavanja umjetničkih brojčanih kriterija, kako bi se došlo do kvalitetnog konačnog prijedloga Pravilnika.

Pozivaju se samostalni umjetnici i svi zainteresirani da u koordinaciji sa svojim umjetničkim strukovnim udrugama, razmotre cjelokupni tekst Nacrta prijedloga Pravilnika, posebice u segmentu ujednačavanja umjetničkih brojčanih kriterija svoje djelatnosti s umjetničkim brojčanim kriterijima srodnih djelatnosti iz drugih područja stvaralaštava te svoje prijedloge i primjedbe dostave Ministarstvu kulture RH, najkasnije do 11. travnja 2014.

S osobitim poštovanjem,

Tajnik

Marko Stanić, stručni specijalist upravljanja procesima

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (HZSU)
Ilica 42/II., 10 000 Zagreb
tel.: 01/ 4847 560; fax: 01/ 4847 717

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook