Natječaj za novi vizualni identitet i dizajn internetskih stranica portala Dizajn.hr

Objavljeno: 07.01.2014.

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva članove i članice profesionalne kategorije na predlaganje idejnog rješenja novog vizualnog identiteta i internetskih stranica portala Dizajn.hr. Od autora usvojenog rješenja, očekuje se suradnja s izvođačkim timom u nastavku projekta.Uvod
Dizajn.hr tematski je posvećen praćenju, valorizaciji, kritičkoj refleksiji, interpretaciji i kontekstualizaciji suvremenih i povijesnih dizajnerskih praksi. Budući da dizajn razumijemo kao interdisciplinarnu djelatnost suštinski vezanu uz društveni, ekonomski i kulturni kontekst u kojem nastaje, u uređivačkom smislu Dizajn.hr povremeno širi fokus i na područje vizualne kulture, suvremene umjetnosti, društvenog aktivizma, gospodarske i kulturne politike, zadržavajući specifičan dizajnerski rakurs, kriterije i vrijednosti svojstvene disciplini. Budući da se raspon dizajnerskih aktivnosti (od pojedinačnih projekata, preko kolaborativnih platformi, izložbi i različitih manifestacija, izdavaštva itd.) u posljednjem desetljeću bitno intenzivirao, kroz informativne priloge Dizajn.hr prati njihov razvoj, dok kroz originalne autorske priloge (kritike, intervjue, eseje i komentare) nastoji produbiti problematiku dizajna, njegove uloge, kao i njemu inherentnih komunikacijskih i društvenih vrijednosti.

Dizajn.hr je osnovan 2007. godine kao specijalizirani medij proizašao iz strateških ciljeva HDD-a kao čiji primarni ciljevi djelovanja slijede ponajprije iz potrebe za razvijanjem relevantnog javnog diskursa o dizajnu – takvog koji će istodobno biti i stručno kompetentan i razumljiv najširem krugu čitatelja. S jedne strane prema stručnoj publici zagovaramo standarde tzv. “dobrog dizajna”, svijest o društvenoj odgovornosti i društvenom angažmanu te interdisciplinarnosti kao bitnim odrednicama suvremene dizajnerske prakse. S druge strane nastojimo senzibilizirati i obrazovati širu publiku te proširiti njen horizont recepcije dizajna i vizualne kulture na kvalitetan način. Kroz kritičke osvrte, intervjue te komentare kulturnih i društvenih zbivanja, cilj nam je doprinijeti pluralizmu unutar šireg javnog diskursa, vrednovati visoke konceptualne i oblikovne dosege u hrvatskom i svjetskom dizajnu te promovirati eksperimentalna područja na rubovima discipline. Djelovanje Dizajn.hr stranice komplementarno je i drugim aktivnostima i ciljevima Društva, tako da se kroz njega publicira i istraživački rad na dopunjavanju dosadašnjih znanja i interpretacija o ključnim autorima i djelima iz povijesti hrvatskog dizajna, nerijetko kao resurs koristeći upravo znanje i interes dizajnera-praktičara. Ovime se adresira i jedan od općih problema povijesti kulture, umjetnosti pa tako i dizajna, vezan uz ozbiljan nedostatak literature o toj povijesti, kao i njenih strukturiranih narativa.
Kroz pojedine autonomne segmente portala, kao što je stalno rastući Indeks dizajnera, cilj nam je stvarati ažuriranu javno dostupnu i lako pretraživu bazu podataka profesionalnih dizajnera i njihovih radova te kontinuirano informirati o tekućim natječajima i drugim mogućnostima za povezivanje, umrežavanje i suradnju.

Ciljana publika
Njegovanje diskurzivne razine, prema potrebi i okolnostima prilagođene i stručnoj publici i laicima, omogućava Dizajn.hr-u obraćanje stručnoj publici (profesionalnim dizajnerima, njihovim suradnicima i klijentima), kulturnoj javnosti (osobito onoj zainteresiranoj za suvremene kulturne prakse), mladima (studentima dizajna, umjetnosti, povijesti umjetnosti i srodnih disciplina), i široj publici.
Stručna publika svoj interes prepoznaje s jedne strane kroz distribuciju informacija o suvremenom dizajnu, tekućim natječajima i aktivnostima Društva, a s druge kroz zagovaranje i elaboraciju novih metodologija te jasnu kontekstualizaciju današnje dizajnerske produkcije unutar društva, ekonomije i kulture. Ovaj dio publike može i aktivno sudjelovati u proizvodnji sadržaja, prvenstveno kroz ažuriranje vlastitih autorskih portfolija u sklopu Indeksa dizajnera.
Kulturnu javnost nastojimo zainteresirati kroz razgovore i kritičke priloge iz područja vizualne kulture, ali i kroz tretiranje različitih kulturnih i umjetničkih praksi kao međusobno komplementarnih te poticanje novih suradnji u zajedničkim područjima djelovanja upravo kroz predstavljanje primjera takvih suradnji.
Mladi (bez obzira jesu li involvirani u dizajnersku i kulturnu scenu ili ne) svoj interes mogu prepoznati u otvorenosti prema novim dizajnerskim i nezavisnim kulturnim praksama te tzv. nadolazećim autorima kojima dajemo jednak prostor kao i onim etabliranima.
Obraćajući se pak široj publici polazimo od činjenice da se svi svakodnevno susrećemo s predmetima, porukama i sadržajem dizajna – od upotrebnih proizvoda i odjeće do dizajna vizualnih komunikacija (kroz plakate, knjige, vizualne identitete i slično) i interaktivne digitalne medije kojima smo izloženi. U tom smislu Dizajn.hr omogućava čitateljima da se upoznaju s osnovama dizajna i njegovim utjecajem na svakodnevni život. Sve ove skupine izravno ili neizravno participiraju u kulturi dizajna bilo kao autori, klijenti, entuzijasti ili korisnici. Te pozicije su izmjenjive i jednako relevantne pa ih sve uvažavamo i komuniciramo i kroz vlastito pisanje i uređivačku politiku.

Analiza nedostataka postojeće stranice

Potreba za redizajnom strukture i sučelja Dizajn.hr-a rezultat je promjene u tehnološkim okolnostima, kao i naglog razvoja portala, koji ju je učinio prioritetnom.

Osnovni nedostaci postojećeg portala vezani su s jedne strane uz platformu Flash u kojoj je izveden, a s druge uz razgranatost same arhitekture portala, kako one unutrašnje (cms / administracija), tako i one vanjske (prikaz na naslovnoj stranici, hijerarhija sadržaja, navigacija, povezanost između pojedinih rubrika i njihova vidljivost kroz menije itd.)

Za izvedbu vertikalnog (specijaliziranog) web portala odabrana Flash tehnologija se s vremenom pokazala kao korisnički problem, jer Flash ne omogućava jednostavnu navigaciju, pretraživanje, selekciju i druge funkcije unutar samog pretraživača te ne omogućava direktno dijeljenje pojedinih sadržaja sa stranice putem društvenih mreža. Jedan od problema svakako je i rezolucija za koju je programiran izvorni Dizajn.hr, a koja nije prilagođena današnjim tehnološkim standardima.

Zbog nemogućnosti usklađivanja prioriteta u kategorizaciji pojedinih sadržaja i njihove pozicije u prijelomu, problematična je dinamika izmjene sadržaja na naslovnici. Također, uskraćena je mogućnost pretraživanja arhivskih sadržaja, a prijelom predviđa premalo prostora za fotografije i leadove.

Postojeća arhitektura Dizajn.hr-a ne predviđa posebne stranice vezane za važnije projekte i područja djelatnosti društva kao što su: HDD galerija, Dizajnerska početnica, platforma Dizajn turizam, bijenalne Izložbe hrvatskog dizajna, Izdavaštvo itd., koji su se profilirali u posljednjih nekoliko godina. Tako je, primjerice, moguće doći do objava o održavanju određenih izložbi, ali nema stranice kojom bi se predstavila sama programska koncepcija Galerije, ili aktualna Bijenalna izložba.

Projektni zadatak i tijek Poziva

1. Sadržaj rada
— prijedlog idejnog rješenja vizualnog identiteta Dizajn.hr
— prijedlog idejnog rješenja sučelja web portala na temelju predloženih smjernica (mapa stranica u prilogu)
— prezentacija prijedloga

2. Osnovne smjernice za dizajn idejnog rješenja novog vizualnog identiteta i sučelja web portala Dizajn.hr
— stranice oblikovno i strukturno trebaju pratiti tendenciju razvoja Dizajn.hr-a u jedan od vodećih dizajn portala u regiji
Dizajn.hr je u svojih šest godina postojanja ispunio ulogu praćenja i informiranja dizajnerske zajednice i šire javnosti o aktualnim događanjima vezanim za aktivnosti Hrvatskog dizajnerskog društva i dizajna općenito. Od uže fokusirane stranice usmjerene dizajnerskoj zajednici, postupnim razvojem i širenjem uredništva i mreže vanjskih suradnika, stranica je nadrasla svoju prvotnu funkciju. Kritički tekstovi, analize, najave, razgovori, intervjui i prenošenje vijesti vezanih za dizajn, neke su od kategorija koje stranicu trenutno čine jednom od potencijalno vodećih regionalnih portala o dizajnu. Dizajn portala stoga treba prilagoditi navedenim potrebama, uzimajući u obzir veće količine i razgranatiju strukturu sadržaja koji odgovaraju bržem ritmu objave vijesti i namjeri da uredništvo i broj suradnika u bliskoj budućnosti raste.

— potrebno je uzeti u obzir predloženu mapu stranica i planove uprave i uredništva sa sadržajnim i strukturalnim smjernicama za razvoj dizajna idejnog rješenja sučelja novog portala
Dokument s predloženom mapom stranica novog portala nalazi se u natječajnoj dokumentaciji (u prilogu). Predložena mapa daje osnovne smjernice razvoja portala, ali je fleksibilna i podložna promjenama ukoliko za to postoji valjana argumentacija u smislu jasnije organizacije i strukture informacija.

— dizajn vizualnog identiteta Dizajn.hr-a treba biti neovisan o vizualnom identitetu HDD-a, subjekta iza portala
Nositelj vizualnog identiteta je aktualni hibridni identitet HDD-a, što više nije u skladu s opsegom i autonomnim karakterom dizajn portala. Identitet Društva treba se stoga povući na sekundarnu razinu informacije o matičnom subjektu koji stoji iza portala.

— Prilikom dizajna novih stranica treba uzeti u obzir trenutne web standarde i tendencije u programiranju, s posebnim naglaskom na:

— primjenu responzivnog dizajna
— predviđanju rješenja za dvojezičnost portala (hrvatski i engleski jezik)
— mogućnost jednostavnog implementiranja raznorodnog sadržaja (tekst, slika, video)
— preglednost, logičnost i jednostavnost korištenja administrativnog sučelja
— jednostavan prijenos sadržaja s portala na društvene mreže
— potrebu za implementacijom kalkulatora / alata za izračun preporučenih cijena dizajna u bliskoj budućnosti
— potrebu za implementacijom web shopa proizvoda nastalih u okviru natječaja HDD-a u bliskoj budućnosti
— pregledno pretraživanje indeksa (radilo se o indeksu dizajnera, proizvođača ili sl.)
— mogućnosti tagiranja i uvođenja tag clouda
— mogućnosti jednostavnog pregledavanja galerija fotografija i ostalih vizualnih materijala

— stranice trebaju anticipirati tehnologiju izvedbe u suradnji s programerima
Dio razgovora (usmenog brifa) prilikom otvaranja poziva za autore, bit će namijenjen komunikaciji o tehničkim specifikacijama zahtjeva koje je potrebno zadovoljiti prilikom dizajna stranice. Dizajnerima će na raspolaganju biti razvojni tim koji će tijekom razgovora i za vrijeme trajanja rada na rješenjima (putem maila) odgovarati na pitanja.

— stranice s vremenom trebaju postati referentna baza kontakata dizajnera, proizvođača i korisnika dizajna, kao i svojevrstan arhiv hrvatskog dizajna

3. Kriteriji vrednovanja rješenja
Prilikom ocjenjivanja pristiglih radova, Selekcijska komisija vrednovat će idejna rješenja prema sljedećim parametrima:
— logičnost i funkcionalnost u strukturiranju sadržaja
— preglednost sadržaja i jednostavno korištenje (lako razumljiva navigacija, kvaliteta korištenja)
— prepoznatljivost i nenametljivost vizualnog koda u odnosu na sadržaj (izbjeći dominaciju vizualnog nad funkcionalnim)
— vizualna jasnoća i dojmljivost u skladu s sadržajnim opsegom, ambicijama i ozbiljnosti portala
— responzivnost i usklađenost s mogućnostima tehničke izvedbe i novim tehnologijama
— usklađenost s web standardima
— upotrebljivost sučelja u suboptimalnim uvjetima (eng. progressive enhancement)
— brzina učitavanja sučelja

4. Selekcijska komisija
— Ivana Borovnjak, dizajnerica (HDD)
— Dejan Dragosavac Ruta, grafički dizajner
— Marko Dugonjić, web dizajner
— Marko Golub, likovni kritičar (HDD, Voditelj Galerije, Glavni urednik www.dizajn.hr)
— Ivica Mitrović, docent (HDD, UMAS)

5. Prezentacija idejnih rješenja
Prijedloge primamo putem maila ili linka za preuzimanje.

Prezentacija treba sadržavati (A — D):
A. JPG datoteke s prikazima karakterističnih stranica za širine ekrana 300px, 600px, 800px,1000px i 1200px ili HTML/CSS/JavaScript prototip na lozinkom zaštićenom URL-u uz upotrebu sadržaja s trenutnih stranica dizajn.hr. Od dva vizualno jednako dobra rješenja, prednost će imati rješenje koje je prezentirano kroz HTML/CSS/JavaScript prototip.

Karakteristične stranice:
1) Naslovnica

2) Jednostavna stranica članka na kojoj je sadržaj prezentiran tekstom
(Npr. Stranica HDD-a)

3) Složena stranica članka s elementima:
Tri razine naslova (h1, h2, h3)
Meta podaci (autor, kategorija, vrijeme objave)
Glavna slika
Video
Galerija / thumbnails
Paragraf
Lista
Tablica

4) Naslovnica sekcije prema odabiru natjecatelja sa svim elementima koji se nalaze na trenutnim stranicama dizajn.hr (Npr. Izložbe)

5) Stranica indeksa dizajnera s filtrima za pretraživanje

B. Vizualizacije prijedloga idejnog rješenja vizualnog identiteta i sučelja internetskih stranica, koja obavezno uključuje znak i logotip u dimenzijama 16x16 px, 32x32 px, 57x57 px, 64x64 px, 72x72 px, 114x114 px, 256x256 px)

C. Tekstualno objašnjenje razvijenog koncepta i logike preslagivanja elemenata na različitim verzijama ekrana

D. Ime i kontakt podatke dizajnera ili predstavnika tima

6. Tko je pozvan sudjelovati
Na poziv za predlaganje idejnog rješenja novog Dizajn.hr-a mogu se odazvati profesionalci - članovi i članice HDD-a, kao i grupe autora u kojima je barem jedan član, a obavezno predstavnik grupe, član HDD-a u profesionalnoj kategoriji. Svaki autor ili grupa može prijaviti jedan rad.
Autori radova bit će poznati Selekcijskoj komisiji. Molimo bliske suradnike članova Selekcijske komisije da ne šalju svoje prijedloge, kako bi se izbjegao sukob interesa.

7. Razgovor o aktualnom i novom Dizajn.hr-u
13.1.2014. u 17.00. u HDD-u, bit će održan razgovor s članovima Selekcijske komisije, uredništva Dizajn.hr-a i uprave HDD-a, prilikom kojeg će zainteresirani autori moći postaviti dodatna pitanja o razvoju portala i projektnom zadatku te suradnji po realizaciji usvojenog rješenja.

8. Postavljanje pitanja
Pitanja vezana uz poziv i projektni zadatak mogu se slati do 30.1.2014. na adresu natjecaji@dizajn.hr.

9. Naknade i uvjeti suradnje
Prilagođavanje stranice dizajn.hr aktualnim potrebama portala Dizajn.hr jedan je od prioriteta HDD-a. Svjesni smo da je važno bez odgađanja doći do strukturno i funkcionalno adekvatnog rješenja novog weba koji će pratiti potrebe Društva, članstva i strukovne javnosti, kao i planove uredništva. Zato usprkos trenutno objektivno nepovoljnim uvjetima za započinjanje projekta ovih razmjera, pozivamo dizajnere, članove profesionalne kategorije HDD-a, da predlože svoje koncepte na temelju kojih će Selekcijska komisija odabrati rješenje za realizaciju, a HDD pozvati autore odabranog rješenja na honoriranu suradnju u njegovoj realizaciji.

Autori usvojenog rješenja primit će naknadu za rad na idejnom rješenju vizualnog identiteta i internetskih stranica Dizajn.hr u iznosu od 10.000 kn neto. Autori usvojenog rješenja obavezuju se potpisati ugovor o suradnji na izvedbenom rješenju stranica s HDD-om. Rad na izvedbenom rješenju također će biti honoriran iznosom od 10.000 kn neto. Cilj suradnje je objava novih stranica do 1.5.2014. U periodu izvedbe očekuje se komunikacija autora s izvođačkim timom zbog usklađivanja u realizaciji.

10. Rokovi i važni datumi
— 7.1.2014. − Objava poziva na web stranicama Hrvatskog dizajnerskog društva
— 7.1.2014. − 30.1.2014. - postavljanje pitanja HDD-u u pisanoj formi, elektroničkom poštom na natjecaji@dizajn.hr ili preporučenom poštom na adresu, Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb.
— razgovor u HDD-u održat će se 13.1.2014. u 17.00. Molimo zainteresirane dizajnere i grupe da se odazovu i pripreme pitanja za razgovor.
— rok za slanje radova je 3.3.2014.
— odluka Selekcijske komisije bit će objavljena do 15.3.2014.


Prijedlog mape stranica Dizajn.hr-a
Shematski prikaz strukture je u prilogu Pozivu

Naslovnica treba obuhvaćati sljedeće:

A) Glavni sadržaj / Postovi (sadržaji se izmjenjuju na dnevnoj bazi)
Vijesti (Izložbe, Događanja, Novosti, Nagrade, Tekstovi, Knjige itd.)
Projekti (Izložbe, Festivali, Konferencije, Izdavaštvo itd.)
Diskurs (Intervjui, Dizajn kritika)
Natječaji (HDD natječaji, Vanjski natječaji, Arhiv)
Edukacija (Dizajnerska početnica, Radionice za odrasle itd.)
HDD galerija (Aktualna izložba itd.)
Preneseno
Svaki post na Naslovnici ima oznaku kategorije (nužno za generiranje jasnije hijerarhije).

B) Sporedni sadržaj
Indeks dizajnera
Indeks je moguće reprezentirati nasumičnim ili selektiranim izborom profila autora čiji
su radovi dio indeksa, na način da se na naslovnici kod učitavanja svaki put prikaže
drugi autor ili drugi niz autora. Klikom na profil otvara se taj profil, ali i sama
navigacija Indeksom.
Interna zona
Sukladno prijašnjoj stranici (Pravni savjeti, Statistike…)
RSS vijesti i tekstova s relevantnih regionalnih i svjetskih portala, stranica i blogova
Kalendar događanja
Vanjski linkovi: HDC, Arhiv hrvatskog dizajna
Banner za oglašavanje (predvidjeti rectangle 300x250 i zamjenski 320x50 za male
ekrane)

C) Glavna navigacija i search
Vijesti
Obuhvaćaju sadržaj koji se do sada objavljivao pod kategorijom Izdvojeno (osim
Natječaja). Potrebno je predvidjeti mogućnost filtriranja vijesti preko tagova.
HDD galerija
Trenutna izložba u HDD galeriji i Arhiv dosadašnjih izložbi s fotogalerijama. Sadržaj
uključuje tekst, fotografije i video.
Edukacija
Uključuje Dizajnersku početnicu, Radionice za profesionalce, Predavanja i
Izdavaštvo. Sadržaj pojedine podkategorije potrebno je prikazati kroz informativni
koncept, fotodokumentaciju i arhiv radionica. Sadrži i linkove na autore koji su držali
radionice iz Indeksa dizajnera.
Projekti
Odnosi se na velike izložbe i događanja (npr. Bijenalna izložba, Dan D, In a
Nutshell…) uz kronološko praćenje od koncepta, preko raspisa natječaja, produkcije i
realizacije.
Diskurs
Sve što je dosad objavljivano pod kategorijom Arhiv tekstova
Natječaji
Obuhvaća trenutne Natječaje (HDD, Vanjski) iz područja vizualne kulture i
Arhiv natječaja
Preneseno
Linkovi i sažeci ili prijevodi tekstova s drugih portala.

D) Ostali linkovi (Header i Footer)
Naslovnica (link na naslovnicu)
Impressum
HDD (sukladno prijašnjoj stranici + Kalkulator cijena)
Press (sukladno prijašnjoj stranici)
Oglašavanje
Hr / En (sadrži izbor iz sadržaja, bitan za komunikaciju prema inozemstvu)
Prijatelji dizajna
Facebook
Sponzori i partneri

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook