IZLOŽBA HRVATSKOG DIZAJNA 1112 - Poziv za prijavu radova!

Objavljeno: 05.06.2012.

HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo objavljuje javni poziv za prijavu radova na Izložbu hrvatskog dizajna 1112. Izložba će se otvoriti 13. rujna 2012. u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Rok za prijavu radova je 17. 6. 2012.

Izložba hrvatskog dizajna žirirani je prikaz recentne dizajnerske produkcije kroz dvogodišnje razdoblje u svim dizajnerskim disciplinama te obuhvaća područja vizualnih komunikacija i produkt dizajna, dizajna novih medija, modnog i odjevnog dizajna, prostorne signalizacije, dizajna postava izložbi, koncepata i studentske radove u svim glavnim kategorijama. Izložbe hrvatskog dizajna održavaju se od 1999. godine i do danas su jedina manifestacija takvog formata u Hrvatskoj koja obuhvaća sva područja dizajna, te već niz godina ima izuzetan odaziv stručne i široke javnosti.

Cilj izložbe je afirmirati dizajn kao tržišno i društveno relevantnu struku. Kroz strogu selekciju izdvaja i vrednuje najbolje u suvremenom hrvatskom dizajnu, te uspostavlja i održava visoke kvalitativne kriterije i standarde u suvremenoj produkciji. Izložba 1112 teži obuhvatiti ukupnost dizajnerskog stvaralaštva u Hrvatskoj – od izrazito tržišno uvjetovanih projekata do onih u neprofitnom, kulturnom i istraživačkom kontekstu.

Radovi na izložbi 1112 bit će predstavljeni u sljedećim kategorijama: dizajn vizualnih komunikacija, dizajn elektroničkih medija/dizajn interaktivnih medija, dizajn ambalaže, industrijski/produkt dizajn, postav izložbi/prostorna grafika/signalizacija, modni dizajn te koncept.

Prema utvrđenom sistemu nagrađivanja, dodjeljuje se Velika nagrada HDD koju Ocjenjivački sud dodjeljuje najboljem radu izložbe te glavne nagrade prema kategorijama prijave. Kako bi se na što kvalitetniji i fleksibilniji način odgovorilo na problem velikog raspona tipologija radova unutar široko definiranih kategorija, Ocjenjivački sud može dodijeliti i Priznanja HDD.

Izložba će se otvoriti 13. rujna 2012. u Zagrebu, u Muzeju za umjetnost i obrt.

Poziv na sudjelovanje
Hrvatsko dizajnersko društvo poziva na sudjelovanje na Izložbi hrvatskog dizajna 1112, koja će se otvoriti 13.9.2012. u Zagrebu. Selektirani radovi bit će izloženi na Izložbi i predstavljeni u Publikaciji hrvatskog dizajna 1112.

Opće odredbe
Organizator Izložbe hrvatskog dizajna 1112 je Hrvatsko dizajnersko društvo.

Za potrebe prijave radovi se prijavljuju u kategorijama:
1_ dizajn vizualnih komunikacija
2_ dizajn elektroničkih medija/dizajn interaktivnih medija
3_ industrijski/produkt dizajn
4_ postav izložbi/prostorna grafika/signalizacija
5_ ambalaža
6_ modni dizajn
7_ koncept

Radovi na Izložbi ne moraju nužno biti predstavljeni u tim kategorijama. U slučaju prijave premalog broja radova u nekoj od kategorija, Selekcijska komisija zadržava pravo prijavljene radove prikazati unutar druge srodne kategorije.

Prihvaćaju se radovi nastali od 6. 6. 2010. do 17.6.2012. Pravo sudjelovanja imaju svi autori s boravištem u RH, autori čije djelovanje na bilo koji način pripada hrvatskom kulturnom krugu, kao i inozemni autori s projektima nastalima za naručitelja registriranog u RH.
Na izložbu se mogu prijaviti i studentski radovi. Studentskim radovima smatraju se mentorirani radovi nastali na nekoj od ustanova za školovanje dizajnera. Studenti radove prijavljuju u dogovoru s mentorom.

Selekcija radova
Odabir pristiglih radova obavlja Selekcijska komisija. Selekcijsku komisiju čine:
Vanja Bartalan /
Nikola Đurek / grafički dizajner
Neven Kovačić / produkt dizajner
Silvio Vujičić / likovni umjetnik i modni dizajner
Narcisa Vukojević / grafička dizajnerica

Selekcijska komisija ima pravo u izbor uvrstiti i dodatne radove za koje smatra da su vrijedna ostvarenja na području dizajna u razdoblju koje prezentira izložba. Ti radovi trebaju za prijavu biti pripremljeni prema istim uvjetima koji vrijede za radove prijavljene redovnim putem. U konkurenciju za nagrade ulaze isključivo radovi za koje je plaćena kotizacija.

Ocjenjivački sud
Ocjenjivački sud dodijelit će nagrade HDD-a, a bit će sastavljen od članova Selekcijske komisije te članova iz inozemstva, čija će imena biti objavljena najkasnije do objave rezultata selekcije.

Nagrade
Svi selektirani radovi ulaze u konkurenciju za nagrade uz iznimku radova u čijoj su izradi sudjelovali članovi Selekcijske komisije i Ocjenjivačkog suda odnosno članovi njihovih obitelji i bliski poslovni suradnici.
Ocjenjivački sud dodijelit će jednu Veliku nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva, te Nagrade i Priznanja Hrvatskog dizajnerskog društva po kategorijama, a njihov broj ovisit će o kvaliteti pristiglih radova.

Studentskim radovima također će se dodijeliti Nagrade i Priznanja po kategorijama.

Na osnovi odluke Upravnog odbora Hrvatskog dizajnerskog društva, Nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva za životno djelo posthumno će se dodijeliti Tomislavu Lerotiću za izniman doprinos hrvatskom dizajnu.

Opći uvjeti za prijavu radova

Na izložbu se prijavljuju radovi iz područja dizajna vizualnih komunikacija, dizajna elektroničkih medija / dizajna interaktivnih medija, industrijskog/produkt dizajna, postava izložbi / prostorne grafike / signalizacije, dizajna ambalaže, modnog dizajna te u kategoriji koncepta, koji su nastali u razdoblju od 6. lipnja 2010. do 17.6.2012. Broj prijavljenih radova nije ograničen.
Pravne osobe i autori (fizičke osobe) koji nisu članovi HDD-a plaćaju pristupnu kotizaciju u iznosu od 400 kn po prijavljenom radu, odnosno 800 kn za seriju radova.
Autori (fizičke osobe) koji su članovi Hrvatskog dizajnerskog društva plaćaju umanjenu pristupnu kotizaciju u iznosu od 250 kn po prijavljenom radu, odnosno 500 kn za seriju radova.
Grupa autora od kojih je barem jedan autor član HDD-a također ima pravo na umanjenu pristupnu kotizaciju u iznosu od 250 kn/500 kn po prijavljenom radu/seriji radova.
Studenti koji nisu članovi HDD-a plaćaju pristupnu kotizaciju za mentorirane radove u iznosu od 50 kn po prijavljenom radu, odnosno 100 kn za seriju radova.
Studenti koji su članovi HDD-a ili grupa studenata od kojih je barem jedan član HDD-a oslobođeni su plaćanja pristupne kotizacije za mentorirane radove.
Kotizaciju je potrebno uplatiti na žiro račun HDD-a (RBA 2484008-1100855084) te pod svrhu plaćanja obavezno upisati “Kotizacija za 1112”. Ukoliko ste član HDD-a u pozivu na broj navesti trajni članski broj (u slučaju potrebe kontaktirati tajnistvo@dizajn.hr).

Prijava radova
Prijavnice za sudjelovanje ispunjavaju se elektroničkim putem. Prijavnici možete pristupiti na linku: http://dizajn.hr/?id=/1112/. Uz prijavnicu, za svaki rad potrebno je priložiti i digitalne mape, kako je dolje opisano uz svaku pojedinu kategoriju, te skeniranu potvrdu o plaćenoj kotizaciji. Potvrdu je moguće predati i zajedno s dokumentacijom (ispisi radova/originali) za selektiranje najkasnije do posljednjeg dana prijave. Prihvatit će se isključivo radovi predani prema navedenom postupku. Prijavnice se mogu ispuniti zaključno do 17.6.2012.

Predaja radova

Osim elektroničke prijavnice za potrebe selektiranja potrebno je dostaviti radove (ispisi radova/originali). Radovi mogu biti poslani poštom, odnosno dostavljeni putem kurirske službe ili osobno. Radovi poslani poštom trebaju imati naznaku 'Izložba 1112', a trebaju stići zaključno s 21.6.2012.
Radovi se zaprimaju od 18.-21.6.2012. u vremenu od 10 - 19 sati, na adresi HDD, Boškovićeva 18, Zagreb.
Popis radova koje je odabrala Selekcijska komisija bit će objavljen na http://www.dizajn.hr do 1.7. 2012.

Povrat radova

Radovi preuzeti za Izložbu hrvatskog dizajna 1112 daju se HDD-u na korištenje u svrhu izlaganja u Hrvatskoj i inozemstvu. HDD se obavezuje radove čuvati s dužnom profesionalnom pažnjom. U slučaju gubitka ili oštećenja pojedinih radova, autori neće imati materijalnih potraživanja. Radovi će se vraćati samo na poseban zahtjev prijavitelja. Autori će biti naknadno obaviješteni o vremenu u kojem se mogu preuzeti radovi. Radovi većih dimenzija moći će se preuzeti u izložbenom prostoru dan nakon zatvaranja izložbe, o čemu će autori biti na vrijeme obaviješteni. Nakon toga radovi ostaju u vlasništvu HDD-a. Na prijavnici je potrebno naznačiti „Molim povrat rada“. Troškove povrata radova snose prijavitelji.

Publikacija hrvatskog dizajna 1112
Izložba će biti popraćena katalogom Publikacija hrvatskog dizajna 1112 koji će sadržavati informacije o svim izloženim radovima i autorima. Katalog je dvojezičan (hrvatsko/engleski). Svi sudionici Izložbe i članovi HDD-a Katalog dobivaju bez naknade.

1_ dizajn vizualnih komunikacija

_ grafički dizajn
_ tipografija
_ ilustracija

Pravo prijave imaju samo realizirani radovi. Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu uz koju se prilažu 3 digitalne mape, kako je dolje opisano.
Za potrebe selektiranja prilaže se digitalni zapis rada u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju rada i sva potrebna tekstualna objašnjenjanja na hrvatskom jeziku.(mapa 1)
Za potrebe izrade Publikacije prilaže se jedan prikaz rada prema odabiru autora i to u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzija približnih A4). U istoj mapi treba se nalaziti i skraćena verzija tekstualnog objašnjenja u .doc formatu, duljine maksimalno pola kartice (900 znakova). (mapa 2)
Za potrebe izrade web stranica izložbe prilaže se digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 566+ px širine), spremljen u posebnu mapu (mapa 3).

Za potrebe selektiranja rada potrebno je predati i kvalitetni ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Moguće je predati i original rada ili ispis u visokoj rezoluciji do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

2_ dizajn elektroničkih medija / dizajn interaktivnih medija

Pravo prijave imaju samo realizirani radovi. Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu.
Radovi se predaju u formi u kojoj su realizirani (CD / DVD / url).
Za potrebe izrade Publikacije, potrebno je priložiti jedan prikaz rada prema odabiru autora i tekstualno objašnjenje. Digitalni zapis rada koji će biti korišten za reproduciranje u Publikaciji treba biti u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzija približnih A4). Potrebno je priložiti i tekstualno objašnjenje u .doc formatu,duljine maksimalno pola kartice (900 znakova). (mapa 2)

Nakon odluke Selekcijske komisije, autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

3_ industrijski/produkt dizajn


Pravo prijave imaju samo realizirani radovi. Također, unutar kategorije industrijskog/produkt dizajna prihvaćaju se i projekti dizajna elemenata interijera nastali u pojedinačnoj proizvodnji.
Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu uz koju se prilažu 3 digitalne mape, kako je dolje opisano.

Za potrebe selektiranja prilaže se digitalni zapis rada u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta/proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije). (mapa 1).
Za potrebe izrade Publikacije prilaže se jedan prikaz rada prema odabiru autora i to u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzija približnih A4). U istoj mapi treba se nalaziti i skraćena verzija tekstualnog objašnjenja u .doc formatu, duljine maksimalno pola kartice (900 znakova). (mapa 2)
Za potrebe izrade web stranica izložbe prilaže se digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 566+ px širine), spremljen u posebnu mapu (mapa 3).

Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova, moguće je predati i prototip, odnosno realizirani objekt, odnosno ispis (fotografije ili renderinga) u visokoj rezoluciji do formata B2, ukoliko postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza.
U slučaju da je prijavljeni rad dizajn elementa interijera svakako je potrebno prikazati element unutar interijera za koji je nastao.

Nakon odluke Selekcijske komisije, autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

4_ postav izložbi / prostorna grafika / signalizacija


Ova kategorija uključuje postave izložbi, sustave signalizacije te druge intervencije u prostoru koje u sebi sadrže sinergiju elemenata vizualnih komunikacija, produkt dizajna i prostornog uređenja.

Pravo prijave imaju samo realizirani radovi Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu uz koju se prilažu 3 digitalne mape, kako je dolje opisano.

Za potrebe selektiranja prilaže se digitalni zapis rada u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije). (mapa 1).
Za potrebe izrade Publikacije prilaže se jedan prikaz rada prema odabiru autora i to u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzija približnih A4). U istoj mapi treba se nalaziti i skraćena verzija tekstualnog objašnjenja u .doc formatu, duljine maksimalno pola kartice (900 znakova). (mapa 2)
Za potrebe izrade web stranica izložbe prilaže se digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 566+ px širine), spremljen u posebnu mapu (mapa 3).

Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova moguće je predati i nacrte te fotografije ili rendering do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza.

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

5_ ambalaža

Pravo prijave imaju samo realizirani radovi. Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu uz koju se prilažu 3 digitalne mape, kako je dolje opisano.
Za potrebe selektiranja prilaže se digitalni zapis rada u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju rada i sva potrebna tekstualna objašnjenjanja na hrvatskom jeziku.(mapa 1)
Za potrebe izrade Publikacije prilaže se jedan prikaz rada prema odabiru autora i to u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzija približnih A4). U istoj mapi treba se nalaziti i skraćena verzija tekstualnog objašnjenja u .doc formatu, duljine maksimalno pola kartice (900 znakova). (mapa 2)
Za potrebe izrade web stranica izložbe prilaže se digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 566+ px širine), spremljen u posebnu mapu (mapa 3).

Za potrebe selektiranja rada potrebno je predati i kvalitetni ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Moguće je predati i original rada ili ispis u visokoj rezoluciji do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

6_ modni dizajn


Pravo prijave imaju samo realizirani radovi za potrebe naručitelja. Mogu se prijaviti i dizajnerska rješenja nastala u pojedinačnoj proizvodnji. Radovi iz modnog dizajna prijavljuju se u obliku portfolija, fotografije i/ili filmskog zapisa.
Za potrebe izlaganja, selektori imaju pravo zatražiti originalni proizvod.
Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu elektroničku prijavnicu uz koju se prilažu 3 digitalne mape, kako je dolje opisano.

Za potrebe selektiranja prilaže se digitalni zapis rada u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta/proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije). (mapa 1).
Za potrebe izrade Publikacije prilaže se jedan prikaz rada prema odabiru autora i to u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzija približnih A4). U istoj mapi treba se nalaziti i skraćena verzija tekstualnog objašnjenja u .doc formatu, duljine maksimalno pola kartice (900 znakova). (mapa 2)
Za potrebe izrade web stranica izložbe prilaže se digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 566+ px širine), spremljen u posebnu mapu (mapa 3).

Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova, moguće je predati i prototip, odnosno realizirani objekt, odnosno ispis (fotografije ili renderinga) u visokoj rezoluciji do formata B2, ukoliko postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza.
U slučaju da je prijavljeni rad dizajn elementa interijera svakako je potrebno prikazati element unutar interijera za koji je nastao.

Nakon odluke Selekcijske komisije, autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

7_ koncept


Kategorija obuhvaća inovativne radove u visokom stupnju dovršenosti ili konceptualne promišljenosti. Riječ je o radovima koji su najčešće samoinicirani (ali ne i samopromotivni), eksperimentalni, uspostavljaju kritički odnos prema društvenim pojavama ili pokušavaju riješiti neke društvene probleme.
Ovi radovi mogu zadirati u „rubna“ područja dizajna i/ili obuhvaćati interakciju prethodno navedenih kategorija.
Rad se prijavljuje najprikladnijom metodom, kao što je opisano u onoj od prethodno navedenih kategorija koja je radu tipološki najbliža.

Postavljanje pitanja
Sva pitanja u vezi s prijavom radova mogu se poslati na 1112@dizajn.hr.

Rokovi
14.5.2012. - objava raspisa
do 17.6.2012. - prijava radova elektroničkim putem
18.-21.6.2012. - zaprimanje radova (ispisi radova/originali)
1.7.2012. - objava selektiranih radova za Izložbu 1112
13.9.2012. - otvorenje izložbe

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook