Kriteriji vrednovanja za prijem u profesionalnu kategoriju

Objavljeno: 14.07.2007.

Prema Statutu Hrvatskog dizajnerskog društva, profesionalac je ‘svaki stvaralac kojemu je dizajn osnovna profesija ili se profesionalno bavi dizajnom, djeluje sukladno profesionalno-etičkim normama, te prihvaća Statut i programsko usmjerenje Društva’. U skladu s tim, članovima Hrvatskog dizajnerskog društva u profesionalnoj kategoriji mogu postati autori kojima je dizajn osnovno zanimanje, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije, a koji zadovoljavaju propisane kriterije.

Kandidati trebaju svojim životopisom i priloženim radovima dokazati kontinuitet profesionalne djelatnosti. Osim formalnih kriterija, izraženih u bodovima, vrednuje se kvaliteta profesionalnog rada, doprinos struci dizajna te doprinos hrvatskoj kulturi i gospodarstvu. U kategoriju profesionalaca bit će primljeni kandidati s višegodišnjim iskustvom u struci, koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje u slijedećim disciplinama: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn elektronskih medija, fotografija, ilustracija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija u dizajnu. (Jednu ili više navedenih disciplina kandidat označava u Prijavnici kao svoje uže područje djelatnosti, no profesionalni članovi HDD-a se prema njima ne dijele formalno.

Označene kompetencije valja dokumentirati u prijavi u članstvo - navođenjem radova i biografskih podataka u obrascu Prijavnice, odnosno dokumentacijom profesionalnih radova.)

Za dokazivanje užeg područja (jednog ili više njih) profesionalnog djelovanja potrebno je priložiti dokumentaciju o zadovoljavanju jednog ili više formalnih kriterija prema slijedećem principu bodovanja:

(1) složeno djelo dizajna (maksimalno 20 bodova)

(2) jednostavno djelo dizajna (maksimalno 10 bodova)

(3) ostvarena samostalna izložba, autorska koncepcija izložbe, seminara ili radionice u zemlji i inozemstvu (maksimalno 20 bodova)

(4) sudjelovanje na skupnoj žiriranoj izložbi (maksimalno 10 bodova)

(5) projekt nagrađen na javnom natječaju (maksimalno 20 bodova)

(6) strukovna nagrada u Hrvatskoj ili inozemstvu (maksimalno 10 bodova)

(7) rad reproduciran u stručnoj publikaciji (maksimalno 5 bodova)

(8) kritički tekst objavljen u novinama ili časopisu (maksimalno 10 bodova)

(9) stručni rad dulji od 5 kartica objavljen u časopisu (maksimalno 20 bodova)

(10) objavljeno poglavlje u knjizi (maksimalno 25 bodova)

(11) objavljena knjiga (maksimalno 150 bodova)

(12) pedagoški rad, volonterski angažman i ostali doprinosi struci dizajna (maksimalno 50 bodova)


Pojašnjenja

(1, 2) Kandidati za prijem u članstvo mogu priložiti dokaze o realizaciji radova iz područja dizajna u različitim disciplinama (npr. moguće je priložiti tri djela grafičkog dizajna i jedno djelo produkt dizajna i slično). Bez obzira na ostale kriterije i broj bodova koji iz njih proizlaze, kandidati koji se dizajnom bave u praksi, prijavi obavezno prilažu dokumentaciju dizajnerskih ostvarenja (najmanje 3). Prilaže se najviše 15 radova (npr. 3 složena i 12 jednostavnih djela dizajna).

(1, 2) Radovi trebaju biti naručeni i realizirani, a iznimno se mogu uvrstiti i projekti čija je realizacija u tijeku, odnosno detaljno razrađeni nerealizirani projekti/koncepti. (Uz svaki rad treba obavezno navesti godinu realizacije, odnosno naznačiti ako rad nije realiziran.)

(1, 2) Smjernice za tumačenje pojmova jednostavnog i složenog djela dizajna nalaze se u lijevom stupcu ove i slijedeće stranice.

(1, 2) Radove obavezno prilažu kandidati za profesionalnu kategoriju i kategoriju pripravnika (ako nisu diplomanti studija dizajnerskog usmjerenja), izuzev kandidata čije je uže područje djelatnosti teorija, kritika ili edukacija.

(1, 2) Radovi kojima se dokumentira profesionalna djelatnost, trebaju biti samostalna autorska djela, odnosno grupni radovi, pod uvjetom da je kandidat ravnopravni koautor. Ako je djelo timski uradak ili je nastalo u radnom odnosu, obavezno treba navesti sve autore, odnosno ime tvrtke/agencije u kojoj je rad nastao. U oba slučaja treba navesti i krajnjeg naručitelja autorskog djela. Studentski (mentorirani) se radovi ne mogu priložiti.

(3) Uz popis radova (u Prijavnici) prilaže se detaljno objašnjenje projekta.

(4, 5, 6) Uz popis radova (u Prijavnici), prilaže se i dodatna dokumentacija (npr. fotokopija stranica kataloga izložbe, službena objava rezultata natječaja, prezentacija nagrađenog rada itd.)

(7) Uz popis radova (u Prijavnici) prilaže se i preslika naslovne stranice i impressuma stručne publikacije te presliku onih stranica publikacije na kojima su objavljeni radovi kandidata.

(8, 9, 10, 11) Navedeni kriteriji odnose se na dokazivanje djelatnosti kandidata čije je uže područje djelovanja teorija i kritika dizajna. Valjana dokumentacija kandidata koji djeluju na području teorije i kritike dizajna uz popis radova (u Prijavnici) sadržavat će i presliku naslovne stranice i impressuma stručne publikacije te presliku onih stranica publikacije na kojima su objavljeni radovi kandidata. Kritički tekstovi objavljeni u nestručnim publikacijama ili na internetu, prilažu se kao adekvatni ispisi, uz obavezno navođenje imena glavnog urednika ili članova uredništva.

(7, 8, 9) Osim tiskanih, prihvaćaju se objave i u elektroničkim publikacijama, pod uvjetom da ih uređuje stručno uredništvo. Za zadovoljavanje uvjeta učlanjenja u profesionalnu kategoriju potrebno je, ispunjavanjem jednog ili više kriterija, prikupiti minimalno 100 bodova. Djelomičnim zadovoljavanjem kriterija profesionalne kategorije (uz prikupljenih najmanje 50 bodova), stječe se pravo učlanjenja u pripravničku kategoriju.

Komisija za prijem novih članova zadržava pravo, uz stručno obrazloženje, iznimno prihvatiti u profesionalno članstvo kandidata koji formalne kriterije (izražene u bodovima) ne ispunjava u potpunosti.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook