Donacija godine 2012. Zagrebačke banke

Objavljeno: 24.04.2012.

12. travnja 2012. Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka objavile su javni natječaj za dodjelu ''Donacije godine 2012.'' koji će biti namijenjen najuspješnijim projektima iz sfere tradicijskog obrtništva. Rok za predaju prijava je 25. svibnja 2012.''Donacija godine 2012.'' Zagrebačke banke dodijelit će se obrtnicima registriranim na području Republike Hrvatske, za projektni prijedlog osmišljavanja cjelokupnog originalnog proizvoda temeljenog na prepoznatljivom tradicijskom motivu, zatim prepoznatljivoj obrtničkoj tehnici ili za proizvode koji u sebi sadrže elemente tradicijskog i obrtničkog umijeća. Naglasak se stavlja na spajanje tradicionalnog i suvremenog.

Cilj je dodijeliti donaciju onim projektima koji na suvremen i tržišno atraktivan način komuniciraju potrošaču vrijednosti hrvatskog tradicijskog obrtništva i kulture, čime također doprinose uspostavljanju prepoznatljivog hrvatskog identiteta. Vrednovat će se svi proizvodi koji udovolje kriterijima navedenim u natječaju, dok se prednost daje novim proizvodima, koji do sada nisu bili predstavljeni tržištu.

Projekt se inicira s ciljem njegovanja domaće proizvodnje, plasiranja proizvoda na tržište, te potpore najboljim projektima u komercijalizaciji i tržišnom plasmanu.

1. Teme unutar kojih je moguće prijaviti projektni prijedlog su:

- ''Dom i prostor'' – oprema stola, predmeti za kućanstvo i za opremu interijera (materijali: drvo, keramika, staklo, kamen, metal, pletena galanterija, papir, vosak i ostali).
- ''Odjeća, obuća i nakit'' (predmeti od tekstila, vune, kože, krzna, metala, stakla, papira i ostali).
- ''Poslovna oprema i darovi'' (raznovrsni materijali)
Prehrambeni proizvodi su isključeni i kao takvi neće se uzimati u obzir.

2. Kriteriji:
Sve zaprimljene projektne prijedloge procijenit će natječajna komisija te odabrati ukupno deset najkvalitetnijih projekata. Članovi komisije su stručnjaci iz odgovarajućih institucija.

Glavni kriteriji:
- utemeljenost u obrtničkoj tradiciji
- originalnost i inventivnost
- cjelovita kvaliteta proizvoda (uključujudi i tehnološku dimenziju)
- umjetničko oblikovanje proizvoda
- dizajn: funkcionalnost i estetika
- poslovni plan (opis proizvoda, način proizvodnje, ciljano tržište, plan prodaje/distribucije, tržišna vrijednost proizvoda, svrha/namjena trošenja donacije)

Obrtnici koji se prijavljuju za Natječaj moraju biti registrirani za djelatnost u kojoj se može izraditi proizvod iz projektnog prijedloga. Također, početak obavljanja navedene djelatnosti u obrtu (datum registracije) mora biti najkasnije 31.12.2011. godine. Na natječaj se može prijaviti i trgovačko društvo ako je registrirano za rad na obrtnički način u navedenoj djelatnosti, također s datumom najkasnije 31.12.2011. godine.

Za sve obrtnike koji se prijavljuju na natječaj vrijede uobičajeni kriteriji kao i za izlagače na sajmovima (podmiren komorski doprinos i eventualna druga dugovanja prema HOK-u)

3. Prijava za Natječaj
Prijava za dodjelu ''Donacije godine 2012. Zagrebačke banke'' mora sadržavati:
- uredno ispunjenu Pristupnicu natječaju – dostupna je na internetskim stranicama Zagrebačke banke (www.zaba.hr) i Hrvatske obrtničke komore (www.hok.hr)
- dokumentacija svake prijave mora sadržavati Poslovni plan, opis proizvoda, opis materijala, način izvedbe, te procjenu cijene izrade pojedinačnog primjerka. Također, dokumentaciji mora biti priložen i prototip proizvoda. Ukoliko se radi o proizvodima većih dimenzija koje nije moguće dostaviti poštom, dokumentacija prijave mora sadržavati fotografije predmeta. Ukoliko proizvod bude izabran, komisija će izvršiti pregled proizvoda u samoj radionici. Za proizvode za koje nije moguće zbog prevelike cijene ili kratkog roka dostaviti prototip, uvažit će se, po ocjeni komisije i model proizvoda.

Ispunjena prijava (Pristupnica natječaju uz dodatne priloge) u cijelosti može sadržavati do 20 stranica A4 formata. Prijava se uz dodatni materijal ne vraća sudionicima Natječaja. Prototip (model) se vraća podnositelju na njegov pisani zahtjev. Troškove povrata snosi podnositelj.

4. Poslovni plan – mora se sastojati od jedne do tri stranice A4 formata. Sadržaj poslovnog plana mora sadržavati sljedeće naslove :
- Opis proizvoda
- Način proizvodnje
- Ciljano tržište
- Plan prodaje/distribucije
- Tržišna vrijednost proizvoda
- Svrha/namjena trošenja sredstava donacije
- Datum stavljanja na tržište proizvoda (ako se ne radi o novom proizvodu)

5. Rok za podnošenje prijave je 25. svibnja 2012. (prihvaća se datum poštanskog pečata). Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.

6. Prijave se podnose "Komisiji za dodjelu 'Donacije godine 2012. Zagrebačke banke'' na adresu:

Hrvatska obrtnička komora
Ilica br. 49, 10 000 Zagreb


u zatvorenoj kuverti/paketu s prototipom ili modelom uz napomenu:
"PRIJEDLOG ZA DODJELU ''DONACIJE GODINE 2012. ZAGREBAČKE BANKE'' – NE OTVARAJ."

7. Pod proizvodom se također podrazumijeva i kolekcija, tj. više proizvoda s jasno vidljivom zajedničkom temom.

8. Podaci navedeni u Pristupnici natječaju moraju biti istiniti i podložni su provjeri. U slučaju diskvalifikacije pojedinog podnositelja zbog utvrđenih nepravilnosti ili netočnosti u dokumentaciji ili proizvodu, uključit će se idući iz poretka podnositelja.

9. Deset najboljih projekata, odabranih od strane Komisije (neovisno o temama unutar kojih su bili prijavljeni), ulazi u drugi krug Natječaja te će biti prezentirani široj javnosti na službenim stranicama Natječaja na društvenoj mreži Facebook. Svi korisnici Facebooka moći će glasovati za prijedloge, a iznos donacije bit će dodijeljen trima projektima koji prikupe najviše glasova putem Facebooka.

U sklopu Facebook aplikacije svaki od ukupno 10 projekata imat će vlastitu stranicu za potrebe predstavljanja sudionicima. Stranica projekta predstavlja prezentacijsku stranicu pojedinog projekta.

Pravo sudjelovanja u Facebook aplikaciji Natječaja imaju sve fizičke osobe koje su registrirane na društvenoj mreži “Facebook” (na web stranici http://www.facebook.com), a koje su fanovi Facebook stranice ”Donacija godine 2012.” te su u razdoblju glasovanja postali korisnici aplikacije "Donacija godine 2012.”

Osobne informacije koje sudionici dostave kroz Facebook aplikaciju će biti upotrijebljene isključivo za provjeru glasova pojedinačnim projektima i neće se koristiti u komercijalne svrhe te dijeliti s trećim osobama
.
Svi sudionici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima pisanim putem, putem medija te putem internetske stranice Zagrebačke banke (www.zaba.hr) i Hrvatske obrtničke komore (www.hok.hr).

10. Iznos donacije
Iznos donacije za tri prvonagrađena projektna prijedloga:

1. donacija u iznosu od 150.000,00 kn
2. donacija u iznosu od 100.000,00 kn
3. donacija u iznosu od 50.000,00 kn

11. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Komisije kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici.

12. Zagrebačka banka i Hrvatska obrtnička komora nisu odgovorne za eventualno kršenje autorskih prava na proizvodima.

13. Ostale napomene

Partneri u navedenom natječaju – Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka, u suradnji sa srodnim institucijama, pružit će podršku pobjedničkim projektima u promociji i održivosti stavljajući na raspolaganje svoje kanale i resurse. Imena članova Komisije dostupna su na web stranicama Hrvatske obrtničke komore (www.hok.hr).

Dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti do roka dostave radova na telefone: 01/4806-626 i 01/4806-632 ili na e-mail: matija.duic@hok.hr.

14. Sažetak rokova
- 12. travnja 2012. objava natječaja
- do 25. svibnja 2012. predaja prijave
- do 1. lipnja 2012. izbor 10 finalista
- od 11. lipnja 2012. do 25. lipnja 2012. glasanje putem Facebook aplikacije
- 29. lipnja 2012 - objava pobjedničkog projekta.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook