Hrvatsko dizajnersko društvo

Pregleda hrvatskog dizajna 11-12

Autor
Sonda
Naručitelj
HDD
Godina
2012.

Opis

PREGLED HRVATSKOG DIZAJNA 1112 / THE REVIEW OF CROATIAN DESIGN 1112

Izdavač / publisher: HDD - Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača / on behalf of the publisher: Ira Payer
Urednik / editor: Marko Golub
Autori tekstova / text authors: Vanja Bertalan, Nikola Đurek, Marko Golub, Neven Kovačić, Bojan Krištofić, Dejan Kršić, Silvio Vujičić, Narcisa Vukojević
Tajništvo / secretary: Mirjana Jakušić
Lektura / proofreading: Marko Golub, Mirjana Jakušić, Tina Erman
Prijevod / translation: Jezični laboratorij / Makso Herman, Mirna Herman Baletić
Dizajn / design: Studio Sonda / Jelena Šimunović, Tina Erman, Ana Buršić, Zvjezdana Vukić, Aleksandar Živanov, Sean Poropat
Prijelom / layout: Tina Erman / Studio Sonda
Posebna zahvala Dejanu Kršiću / special thanks to Dejan Kršić
Slikovni materijali su u vlasništvu autora / the ownership of visual materialsis vested in the original authors
Naklada / circulation: 1000
Tisak / printed by: Stega tisak d.o.o. Zagreb
Tiskano na papiru / printed on: Magno Bulk 135gr (knjižni blok)
Magno Satin 170gr Magno Satin 150gr
Distributer papira / paper distributor: Igepa - Plana papiri d.o.o.Zagreb, 2012
ISBN 978-953-6778-07
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižniceu Zagrebu pod brojem 814298

RED DOT Design Award
Communication design 2013.
IF Design Award 2014.

Upozorenje: Trenutno pregledavate pojednostavljenu verziju stranica. Pregledavanje pune verzije stranica moguće je nakon preuzimanja i instalacije Flash Playera.

Copyright 2009 Hrvatsko dizajnersko društvo. | web@dizajn.hr | Tel. 098 311 630
Uvjeti korištenja | Impresum | Kontakt | Facebook